Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež - Obecné informace k CCE pro mládež

Poplatek za zkoušku

Fakturační údaje potřebné k úhradě poplatku za zkoušku obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Cenou se rozumí částka na účtu příjemce UK ÚJOP, veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

Částku lze uhradit též v EUR, a to dle aktuálního kurzu ČNB.

Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 pracovních dnů před datem konání zkoušky.

 

nahoru

Charakteristika zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na obou úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v Evropském jazykovém portfoliu pro žáky do 11 let a v Evropském jazykovém portfoliu pro žáky a žákyně ve věku 11–15 let.

Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

nahoru

Součásti zkoušky

  • Čtení s porozuměním + Psaní
  • Poslech s porozuměním
  • Ústní část
nahoru

Délka zkoušky

 

Úroveň Čtení s porozuměním Poslech s porozumením Psaní Ústní část
A1 + Psaní 40 min. 18–23 min. v části Čtení s porozuměním 5–6 min. (na jednotlivce)
A2 30 min. 24–28 min. 30 min. 6–8 min. (na jednotlivce)

 

nahoru

Hodnocení zkoušky

Uspěl(a)/neuspěl(a).

Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky je možné získat pouze 50 %. Osvědčení nemá časově omezenou platnost a vydává se dvojjazyčně v českém a anglickém, německém nebo ruském jazyce.

nahoru

Členství v odborných organizacích

ÚJOP UK zastupuje Univerzitu Karlovu jako plnoprávného a exkluzivního člena v ALTE (The Association of Language Testers in Europe) za Českou republiku.

Naše instituce je dále členem mezinárodní asociace pro testování a hodnocení EALTA a ILTA. Naši pracovníci jsou  členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Jazykovědného sdružení  České republiky, Česko-slovenské asociácie  učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, AATSEEL a International Association of Teachers of Czech.

nahoru

Kontakty

Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

E-mail: vtc@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 224 990 451

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X