Zkoušky

Zkoušky

Přihláška na Zkoušku z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

Kurz: Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR
Varianta: Liberecký kraj: ÚJOP UK Liberec
Středisko: Liberec

POVINNÉ ÚDAJE *

Přihlášku vyplňte latinkou.
Osobní údaje vyplňte tak, jak jsou uvedeny ve Vašem občanském průkazu nebo cestovním pasu.

Dokumenty ke stažení Zkušební řád306 kB Informace pro kandidáty190 kB
Identifikační údaje
Zkouška
Pokud NE:

Zkoušku jsem naposledy skládal
Další údaje
 
Adresa trvalého pobytu v ČR, telefon
Doručovací adresa
 
Poznámka
Souhlas
 
Dotazník
Získané informace budou sloužit pouze pro potřeby Výzkumného a testovacího centra Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.

11. Moje znalost češtiny je výborná (1) → špatná (4)
Zkušební řád
 
 
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X