Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Mezinárodní zkouška TOEIC

Nabízíme testy z anglického jazyka vytvořené mezinárodní organizací Educational Testing Service.

Zkoušku TOEIC pořádáme ve třech variantách:

 • Listening and Reading – testuje pasivní dovednosti: čtení a poslech
 • Speaking and Writing – testuje aktivní schopnosti: mluvení a psaní
 • Bridge – určená pro začátečníky

Držitelé platných průkazů ISIC/ITIC/IYTC/ALIVE mohou využít slevu 15 %.

ISIC ITIC IYTCALIVE

 

Přihlášky se uzavírají 16 dní před zkouškou.

Výsledky zkoušky jsou v písemné formě známy za cca 15 pracovních dní od složení zkoušky (termín se dá zkrátit zakoupením Express scoring)

TOEIC® Listening and Reading

 • nejčastěji skládaná zkouška z anglického jazyka v mezinárodním pracovním prostředí
 • mezinárodní zkouška z angličtiny pořádaná institucí ETS
 • testuje jazykové dovednosti poslech a čtení
 • je na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství a tělovýchovy ze srpna 2011
 • zkoušku uznává řada mezinárodních firem a institucí
 • délka zkoušky je celkem 120 minut (45 Listening and 75 Reading)
 • zkoušku uznává i mnoho univerzit (hodí se např. pro výjezd v rámci programu Erasmus)

Více o zkoušce zde.
Vzorový test zde.

Termín zkoušky
Uzávěrka přihlášekvždy 16 pracovních dní před zkouškou
Cena

3 100 Kč

Pro držitele karty ISIC = 2 365 Kč

Certifikát = 340 Kč

Express Scoring* = 465 Kč

* přednostní ohodnocení do 5 dnů, standard 15 dnů

minimálně 3 uchazeči

Zkouška se hradí předem. Storno poplatek v případě odhlášení se ze zkoušky před uzávěrkou přihlášek je 200 Kč, po uzávěrce přihlášek je 100%.

Místo konání

Praha-Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Kontakt

+420 724 076 495

nicole.bulantova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

TOEIC® Speaking & Writing

 • testuje jazykové dovednosti mluvení a psaní
 • testuje úroveň angličtiny v pracovním prostředí
 • skládá se v počítačové učebně na počítači s mikrofonem a sluchátky
 • odpovědi jsou nahrávány a zasílány přes internet k vyhodnocení na Online Scoring Network™
 • část Speaking trvá 20 minut a skládá se z 11 úkolů (např. Přečti text nahlas, Popiš obrázek, Navrhni řešení, ...)
 • část Writing trvá 60 minut a skládá se z 8 úkolů (např. Napiš větu k obrázku, Odpověz písemně, Vyjádři názor, ...)

 Více o zkoušce zde.

Termín zkoušky
Uzávěrka přihlášekvždy 16 dní před zkouškou
Cena

3 500 Kč

minimálně 2 uchazeči

Zkouška se hradí předem. Storno poplatek v případě odhlášení se ze zkoušky před uzávěrkou přihlášek je 200 Kč, po uzávěrce přihlášek je 100%.

Místo konání

Praha-Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Kontakt

+420 724 076 495

nicole.bulantova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

TOEIC® Bridge

 • je mezinárodně uznávaná zkouška z všeobecné angličtiny pro začátečníky
 • jde o zkoušku z porozumění poslechu a čteného textu
 • část Listening Comprehension trvá 25 minut a skládá se z 50 otázek
 • část Reading Comprehension trvá 35 minut a skládá se z 50 otázek
 • hodnotí znalost jazyka na úrovních A1–B1
 • zkoušku vždy uděláte – obdržíte výsledek vyjádřený v bodech

 Více zde.

Termín zkoušky
Uzávěrka přihlášekvždy 16 dní před zkouškou
Cena

2 400 Kč

Certifikát = 275 Kč

Express Scoring* = 420 Kč

* přednostní ohodnocení do 5 dnů, standard 15 dnů

minimálně 3 uchazeči

Zkouška se hradí předem. Storno poplatek v případě odhlášení se ze zkoušky před uzávěrkou přihlášek je 200 Kč, po uzávěrce přihlášek je 100%.

Místo konání

Praha-Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Kontakt

+420 724 076 495

nicole.bulantova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X