Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Zkouška z češtiny pro udělení trvalého pobytu - Obecné informace

Kolik to stojí?

Zkouška je zdarma pro cizince, kteří si předem předloží "Poukaz na bezplatnou zkoušku". Ten si je možné vyzvednout zde.

Uchazeč o zkoušku se musí předem přihlásit on-line, telefonicky nebo osobně a minimálně 5 pracovních dnů  před termínem zkoušky dodat (osobně nebo poštou)  originál  poukazu.

Uchazeč, který u zkoušky neuspěje se může přihlásit k další (opravné) zkoušce v jiném volném termínu. Cena opravné zkoušky je 1.500,-Kč. Platba proběhne v hotovosti v místě konání zkoušky při registraci.

nahoru

Jak to probíhá?

Popis zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části zkoušky skládá uchazeč v tomtéž termínu.

Písemná část zkoušky trvá 75 minut. Skládá se z tří částí:

  • čtení s porozuměním (25 minut)
  • poslechu (35 minut)
  • psaní (15 minut)

Uchazeč vykoná písemnou zkoušku úspěšně, pokud uspěje v každé její části alespoň ze 60 %. Pokud nedosáhne v jedné části písemné zkoušky 60 %, není připuštěn k ústní zkoušce.

Ústní zkouška trvá 10 minut.

Čas na přípravu není poskytován.

O úspěšném vykonání zkoušky vydá škola uchazeči v den konání zkoušky osvědčení prokazující požadovanou úroveň znalosti českého jazyka.

Modelovou zkoušku, stejně jako kompletní pokyny pro uchazeče najdete zde.

Přihlášení uchazeči si brožuru s modelovou zkouškou mohou vyzvednout osobně ve studijním středisku Praha-Voršilská a středisku Poděbrady.

nahoru

Co když neuspěji?

Uchazeč, který u zkoušky neuspěje se může přihlásit k další (opravné) zkoušce v jiném volném termínu. Cena opravné zkoušky je 1.500,-Kč. Platba proběhne v hotovosti v místě konání zkoušky při registraci.

nahoru

V kolik hodin zkouška začíná?

Registrace před zkouškou ve středisku Praha-Albertov bude začínat :

  • v lichou středu v 9 hodin, zkouška začíná v 10 hodin,
  • v sudou středu ve 13 hodin, zkouška začíná ve 14 hodin,
  • druhou sobotu v měsíci v 8 hodin, zkouška začíná v 9 hodin.

 

Registrace před zkouškou v ostatních střediscích probíhá:

  • v pracovních dnech v 14:00 (začátek zkoušky ve 14:30)
  • Poděbrady: v pracovních dnech v 8:30 (začátek zkoušky v 9:00)
  • v sobotu v 8:30 (začátek zkoušky v 9:00)

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X