Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

VOLBY do Akademického senátu Univerzity Karlovy na dalších součástech UK

středa 21. 11. 2018
od 13,00 do 17,00 hodin v Císařském sále Karolina (přízemí budovy vlevo, vchod Ovocný trh 3)
od 09,00 do 19,00 hodin ÚJOP Mariánské Lázně
a
čtvrtek 22. 11. 2018
od 13,00 do 17,00 hodin v Císařském sále Karolina (přízemí budovy vlevo, vchod Ovocný trh 3)
od 10,00 do 16,00 hodin ÚJOP Poděbrady

uzávěrka: 22. 11. 2018 v 17,15 hodin na sekretariátu AK UK

Pravidla hlasování:
Z kandidátů zvolí členové akademické obce UK, nezařazení na fakulty, 2 zástupce do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.
To znamená, že na volebním lístku volič označí křížkem nejvýše 2 jména.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X