Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Důležité informace

Důležité informace

Vízum

Milí studenti, abychom vám usnadnili orientaci v (na první pohled) složitém systému vízové politiky České republiky, připravili jsme pro vás následující přehled s užitečnými odkazy.

1. Základní informace o pobytech na území ČR pro studenty ÚJOP UK a instrukce k podání žádosti o udělení pobytového titulu na území ČR (dlouhodobého víza / povolení k pobytu) naleznete zde.

2. Vaši žádost o udělení pobytového titulu na území ČR podáváte na českých zastupitelských úřadech (ZÚ) v zahraničí, které spadají pod Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Čtěte pečlivě oficiální webové stránky zastupitelského úřadu ČR v zemi, kde budete žádost podávat. Seznam Zastoupení ČR v zahraničí můžete najít zde.

3. Vaši žádost bude posuzovat Ministerstvo vnitra České republiky, podívejte se na jeho oficiální webové stránky a sekci Informace pro cizince.

Žádat můžete o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé) nebo dlouhodobý pobyt za účelem STUDIA a OSTATNÍ. První žádost musí být vždy odevzdána na českém ZÚ v zahraničí, a to osobně. Nejčastější postup je podání žádosti o dlouhodobé vízum (vydáváno max. na 1 rok), v případě dalšího navazujícího studia, student podává žádost o dlouhodobý pobyt (vydáván max. na 2 roky) již na území ČR. Je ale také možné podat ve vaší zemi první žádost rovnou o dlouhodobý pobyt.

Na stránkách MV ČR také naleznete Formulář žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt.

Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobé vízum naleznete zde.
Vzor vyplněné žádosti o dlouhodobé vízum naleznete zde.

Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt naleznete zde.
Vzor vyplněné žádosti o dlouhodobý pobyt naleznete zde.

Rozdíl v účelech pobytu
A) STUDIUM – naše přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole splňují účel pobytu STUDIUM

B) OSTATNÍ (vzdělávání) – naše intenzivní kurzy češtiny splňují účel pobytu OSTATNÍ

Podrobně o dlouhodobém vízu a pobytu za účelem studia a ostatní, čtěte v sekci Informace pro školy a studenty na stránkách MV ČR.

4. Chystáte-li se zúčastnit našich šestitýdenních kurzů češtiny, anebo chcete přijet na letní školu, bude vám stačit schengenské „krátkodobé" vízum. Jeho získání je o mnoho jednodušší a je plně v kompetenci MZV ČR. Držitele opravňuje k pobytu na schengenském území po dobu max. 90 dnů.

Pozor!
Studenti ze zemí mimo EU i EU mají povinnost splnit po příjezdu na území ohlašovací povinnost, pokud ji za ně nesplní ubytovatel. Studenti ze zemí EU mají tuto povinnost do 30 dnů od vstupu na území, studenti mimo EU do 3 dnů. Učiní tak na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie. Tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na studenty ÚJOP UK, kteří jsou ubytováni na kolejích ÚJOP UK. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách MV ČR.

Inspirativní čtení můžete také najít na stránkách www.studyin.cz a https://studyinprague.cz/.

S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na studijní oddělení telefonicky: +420 778 754 481 nebo e-mailem: studujop@ujop.cuni.cz.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X