Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Úrovně jazykových kurzů

Kurzy jsou nazvány jako úrovně znalostí jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Stručný popis najdete také na Wikipedii: Společný evropský referenční rámec.

Lektoři všech kurzů zjišťují vstupní úroveň studentů a jejich osobní cíle na úvodní hodině a přizpůsobují tomu obsah kurzu. Doplňkové materiály mohou volit podle individuálních požadavků a schopností studenta.

 

Kód kurzu Body dosažené ve vstupním testu Vstupní úroveň Výstupní úroveň Český název Anglický název (úroveň učebnic) Příprava na Cambridge zkoušky
A0 0-4 A0 A1 začátečníci Beginners  
A1 4-7 A1 A2 falešní začátečníci Elementary (KET)
A2 8-10 A2 A2+ velmi mírně pokročilí Pre-Intermediate (1. polovina učebnice) KET
A2+ 11-12 A2+ B1 mírně pokročilí Pre-Intermediate
(2. polovina učebnice)
KET (PET)
B1 13-14 B1 B1+ středně  pokročilí 1 Intermediate (1. polovina učebnice) PET
B1+ 15-16 B1+ B2 středně pokročilí 2 Intermediate
(2. polovina učebnice)
PET (FCE)
B2 17-18 B2 B2+ více pokročilí Upper-Intermediate (1. polovina učebnice) FCE
B2+ 19-20 B2+ C1 více pokročilí Upper-Intermediate
(2. polovina učebnice)
FCE (CAE)
C1 21-25 C1 C1+ velmi pokročilí Advanced CAE
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X