Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Studentská konference zahraničních studentů češtiny

1. ročník

Pořadatel: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha – Albertov
ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze

Termín: 21. – 22. dubna 2016

Místo: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
          Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
          Katedry bohemistiky v zahraničí

I. Soutěžní sekce:
Prezentace tematických a odborných prací v PPP (ÚJOP UK)

Podmínky:

 • prezentace v aplikaci MS PowerPoint
 • prezentace v češtině
 • prezentace bez opory v psaném textu
 • maximální délka 10 minut

Hodnocené položky:

 • znalost tématu/odbornost
 • jazyková úroveň
 • neverbální komunikace, kontakt s posluchači
 • přednes, práce s hlasem, artikulace
 • úroveň zpracování v aplikaci MS PowerPoint
 • vyváženost obsahu, formy a technologie

Soutěžní kategorie:

 • Zájmové téma (vše, co mě zajímá, např. Moje země, Město, které mám rád, Můj oblíbený spisovatel,...)
 • Odborné téma (poznatky z různých vědních oborů, např. Kuželosečky, Architektura v meziválečném Československu, Buněčné procesy, ...)
 • Evropské téma (vše, se týká Evropské unie, např. Integrace, Mnohojazyčnost, Budoucnost Evropy, Současné problémy EU,...)

Překladatelská soutěž (pilotní) – probíhá na katedrách bohemistiky v zahraničí, vítězové jednotlivých kateder budou pozváni na studentskou konferenci

Podmínky:

 • překlad z rodného jazyka do češtiny
 • překlad literárního, publicistického nebo autorského textu
 • rozsah – 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
 • časová dotace 2-3 hodiny
 • možnost použití slovníku v papírové podobě

II. Odborná sekce: (Konferenční místnost Evropského domu)

Program:

 • 21. 4. 2016, 9:00 – 17:00
  Soutěž Prezentace tematických a odborných prací v PPP
  Vyhlášení výsledků soutěže Prezentací a překladatelské soutěže
 • 22. 4. 2016
  • 9:00 Jak se hlasuje v Evropské unii a nejen to – interaktivní workshop
  • 10:30 Jak na překlady v EU – překladatelský workshop
  • 12:00 Jak správně mluvit před publikem – workshop mluveného projevu
  • 13:30 – 15:00 Oběd
  • 15:00 Prohlídka Karolina

Přihláška studenta
Přihláška doprovodu studenta

Přihlášku prosím zašlete na: dagmar.halladova@ujop.cuni.cz nejpozději do 3.4.2016.

Zaslání soutěžní ch prezentací do 17.4.2016.

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X