Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

VTC - Výzkum

Vytváření testových variant

Na každý zkušební termín připravujeme jedinečnou testovou variantu. Testové varianty sestavujeme z úloh, které prošly pretestací a splnily předem stanovené parametry kvality z hlediska obsahu i psychometrických vlastností. Každá z úloh prochází expertním posouzením a odhadem tzv. dílčí hranice úspěšnosti.

Z těchto úloh poté sestavujeme testové varianty tak, aby se „hrubá" hranice odhadované obtížnosti co nejvíce blížila stanovené hranici úspěšnosti každého subtestu, tedy 60 %. V případě, že se takto sestavený subtest, respektive jeho mezní hranice úspěšnosti, liší od stanovených 60 % o jeden bod a více, je výsledný skór všech testovaných kandidátů podroben tzv. lineární transformaci, tedy převedení na modelovou (referenční) škálu.

Více informací o tomto procesu najdete zde.

nahoru

Prezentace a vystoupení na konferencích

Pracovnící Výzkumného a testovacího centra pravidelně vystupují se svými prezentacemi na konfereních a seminářích.

 

2019

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Is The Proposed Way Of Transforming And Reporting Scores For Writing Feasible?

Presented at the EALTA conference - SIG Writing.

2018

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: „Nová" Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Přednáška z konference Poděbrady 2017

2017

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Revision of the Czech writing exam

Presented at the EALTA conference - SIG Writing.

2016

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Language teaching and language testing: synergies and tensions

Presented at the 7th Brno Conference on Linguistics Studies in English.

2016

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Test Versions´ Comparability in the Upper-Secondary School Leaving Examination of English.

Presented at the ECER Conference, Dublin.

2015

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Monitoring kvality certifikované zkoušky z češtiny pro cizince

Přednáška z konference Klíč k češtině jako cizímu jazyku pořádané 9.–10. září 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

2015

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč? (prezentace v PPT)

Konference Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II – Testování a měření jazykových kompetencí pořádaná Katedrou aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci dne 16.10.2015.

2015

Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D.: A je ta zkouška spravedlivá? Aneb férovost v jazykovém testování (video)

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Monitoring kvality certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (video)

Přednášky z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku" pořádané 9.–10.9. 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení.

 2015

PhDr. Pavel Pečený: Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) - praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky (text příspěvku ve sborníku, s. 21-24 +
prezentace PPT)

VII. Mezinárodní konference českých škole bez hranic a spolupracujích institucí (3. – 7. 8. 2015)

 

 

nahoru

Publikační činnost

Hulešová, M. (2018). The Usefulness of the CEFR in the Investigation of Test Versions Content Equivalence. In Proceedings of the 11th Innovation In Language Learning International Conference. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018. s. 12-16, 5 s. ISBN 978-88-85813-21-2.

Hulešová, M. (2016). Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč? In Nový, Jiří (Ed.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku II - Testování a měření jazykových kompetencí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP: Olomouc, 2016. s. 45-50, 16 s. ISBN 978-80-244-4917-3

Hulešová, M. (2015) On the effect of using different scoring methods for two versions of a test. In CASALC Review. Brno: CJV MUNI. 221-233.

Vodičková, K. A je ta zkouška spravedlivá? aneb Spravedlivost v jazykovém testování. CASALC Review, 2016/2017, č. 1, s. 46–50. ISSN 1804-9435. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0B1pJ9zo3zZe-MFNNUlVNeFRzc2s/view

Jazykové hodnocení: Testování a zkoušky. Linda Doleží (Ed.) Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Praha: AUČCJ, 2016, s. 17–21. ISBN 978-80-270-1054-7. Dostupné z: http://www.auccj.cz/upload/article/488/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti-cizince-2-stupen-zs-a-ss.pdf

Vodičková, K. Zkoušky z češtiny a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Na co se spolehnout? CASALC Review, 2015/2016, č. 2, s. 176–188. ISSN 1804-9435. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/10roHF5VILlzf4p2tp9GNPyJAOP97aJSJ/view

Vodičková, K. Rozvoj čtenářských dovedností (kapitola 3) In: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením - čeština jako druhý jazyk, listopad 2019, dostupné z https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15563

Vodičková, K. Čtení a psaní: komentovaná ukázka propojení obou dovedností ve výuce (kapitola 5) In: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením - čeština jako druhý jazyk, listopad 2019, dostupné z https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15563

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X