Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

VTC - Konference a semináře

Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK pořádá pravidelné semináře a konference, které jsou věnovány aktuálním otázkám spojeným s výukou a testováním cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince).

Od roku 2019 se mění periodicita mezinárodní konference ÚJOP UK. Další konference se bude konat v roce 2021.

Rok Téma sborník
2018 Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince  (PDF)
2017 Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince  (on-line)
2016 Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2015 Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2014 Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2013 Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2012 Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR) (PDF)
2011 Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2010 Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince) (PDF)
2009 Problematika integrace cizinců ve výuce cizích jazyků (a češtiny pro cizince) (PDF)
2008 Sociokulturní kompetence ve výuce cizích jazyků (a češtiny pro cizince) (PDF)
2007 Písemné zkoušky a testy z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince) (PDF)
2006 Ústní zkoušky z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince)  
2005 E-learning a výuka cizích jazyků  
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X