Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

MOC - O nás

Kdo jsme

Metodické a odborné centrum (MOC) je specializované pracoviště, které se zabývá:

1) metodickým vedením výuky češtiny pro cizince na ÚJOP UK
2) celoživotním vzděláváním pedagogů vyučujících češtinu pro cizince v ČR
3) vzděláváním a metodickou podporou výuce češtiny v zahraničí
4) vědeckou činností v oblasti lingvistiky a lingvodidaktiky

nahoru

Metodické vedení výuky češtiny pro cizince

Metodické vedení češtiny pro cizince zajišťujeme následujícím způsobem:

 • úzká spolupráce s jednotlivými středisky ÚJOP UK
 • koordinace a vedení metodiků češtiny
 • metodická koordinace v souladu s evropskými trendy ve výuce cizích jazyků
 • tvorba učebních a doplňkových materiálů pro výuku ve střediscích ÚJOP UK
 • ověřování nových výukových materiálů a jejich evaluace, realizace ukázkových hodin
 • monitorování a evaluace výuky
 • vzdělávání pracovníků ÚJOP UK zabývajících se výukou ČJCJ
 • spolupráce s metodiky odborných předmětů a vedení češtiny v jejich výuce
nahoru

Celoživotní vzdělávání pedagogů v ČR

ÚJOP UK je pracovištěm Dalšího vzdělávání pedagogů, MOC se zabývá vzděláváním vyučujících češtině:

 • Dvousemestrální kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
 • realizace odborných seminářů a workshopů
 • pomoc učitelům ČJCJ
 • metodické audity
 • spolupráce s dalšími tuzemskými institucemi a organizacemi zabývajícími se výukou čjcj a problematikou cizinců, migrantů a dětí s odlišným mateřským jazykem
 • propagace evropských jazykových standardů, prezentace a využití referenčních úrovní při výuce ČJCJ

 

nahoru

Metodická podpora a vzdělávání pro zahraničí

MOC je kontaktním místem a centrem podpory pro vyučující z celého světa a nabízí jim:

Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí
Metodický kurz češtiny jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit

setkávání češtinářů z ČR a dalších zemí:

Další aktivity:

 • spolupráce s MŠMT, DZS a MZV v oblasti péče o výuku češtiny v zahraničí
 • odborná pomoc učitelům na zahraničních lektorátech
 • spolupráce se zahraničními pracovišti (univerzity, školy, specializované kurzy)
  • ÚJOP UK spolupracuje s Českými centry, Českou školou bez hranic, individuálními školami české diaspory
 • tvorba, pilotáž a evaluace materiálů pro výuku v zahraničí
 • školení metodiků a vyučujících ČJCJ v zahraničí
 • školení vyučujících chystajících se k výuce v zahraničí
 • organizace specializovaných kurzů na individuální bázi
  • pro zahraniční lektory v ČR
  • přímo na místě v zahraničí
 • nabídka elektronických konzultací v oblasti metodiky výuky ČJCJ podle regionů
 • metodické audity
 • zastoupení Univerzity Karlovy na poli metodiky ČJCJ v zahraničí
nahoru

Vědecká a výzkumná činnost

V oblasti věděckovýzkumné a propagační činnosti MOC se předpokládá:

 • účast na odborných lingvistických a lingvodidaktických konferencích
 • zastoupení v grantových projektech domácích i zahraničních
 • publikování článků v odborných domácích i zahraničních periodikách
 • organizace mezinárodních seminářů a konferencí.
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X