Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

MOC - Konference a semináře

  • úzká spolupráce s VTC

 

  • Den pro ÚJOP 

Název Den pro ÚJOP nese setkání lektorů a dalších interních zaměstnanců ÚJOP UK konající se ve středisku Poděbrady v konferenčních prostorách zámku. Probíhají zde nejen metodické semináře zaměřené na aktuální potřeby našich učitelů, ale také doprovodný program, v jehož průběhu mohou kolegové ze všech středisek sdílet své zkušenosti v neformálním prostředí během společné večeře a následujícího posezení.

Témata setkání v roce 2019 byla následující:

•Jak se domluvit s generací Z
•Specifika české výslovnosti
•Jazyková podpora při výuce odborných předmětů
•Čeština a ruština: blízké – vzdálené jazyky
•Využití Moodle pro odborné předměty
•Od termínu k textu
•Řečové dovednosti: poslech
•Mnohostranné využití textu
•Principy parcelace gramatiky
•Inspirativní výukové techniky v hodinách AJ

K tématům zařazovaným každoročně patří reflexe závěrečných zkoušek, debatní kruhy nad výukou jednotlivých odborných předmětů, nostrifikační zkoušky či Certifikovaná zkouška CCE.

Další ročník akce se uskuteční 16. a 17. června 2020.

Fotografie z loňského setkání si můžete prohlédnout zde.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X