Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti ÚJOP je zpracována v souladu s ustanovením § 87 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podle doporučené rámcové osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X