Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Důležité informace

Důležité informace

Podmínky přijetí na kurzy ÚJOP UK

Přihlásit se na naše kurzy je velmi jednoduché

Stačí vyplnit on-line přihlášku na oficiálních stránkách ÚJOP UK. On-line přihlášky naleznete na stránce každého našeho střediska.

Na našich internetových stránkách naleznete popis jednotlivých středisek a kurzů, které nabízíme.

Další instrukce se týkají pouze přípravných kurzů (kurzy, s jejichž pomocí se zvyšuje šance studentů – cizinců – úspěšně složit přijímací zkoušky na vysoké školy v ČR) – v rámci těchto kurzů vám nabízíme intenzivní přípravu (35h/týdně) z českého jazyka a odborných předmětů podle zaměření uchazeče.

 

1) NEJPRVE SI VYBERTE obor (kurz), který chcete studovat

Pokud si nejste jisti výběrem kurzu, obraťte se na nás mailem na studujop@ujop.cuni.cz.

ÚJOP UK nabízí cizincům následující přípravné kurzy:

 

2) ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ:

poté, co si vyberete kurz, otevřete si on-line přihlášku (knikněte na červené tlačítko "ONLINE PŘIHLÁŠKA"). Po vyplnění všech požadovaných kolonek přihlášky musíte vložit následující přílohy:

a) Motivační dopis (v AJ nebo RJ)

motivační dopis můžete napsat samostatně dle bodů níže nebo použít přiložený formulář/dotazník (součást přihlášky)

    • Důvod svého zájmu o studium v České republice, zda jste již někdy studoval český jazyk (jak dlouho)
    • OBOR který chcete v budoucnu studovat na vysoké škole
    • Jaké jsou vaše cíle po ukončení studia
    • Jaké jsou vaše jazykové znalosti ostatních jazyků
    • stručný životopis

b) Kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (v angličtině, španělštině, ruštině nebo ukrajinštině).

Z dokladu studenta by měl být patrný prospěch za poslední pololetí studenta v jednotlivých předmětech. Referentky studijního oddělení posuzují prospěch z profilových odborných předmětů (předměty vztahující se k vašemu budoucímu studiu). V případě, že v době vyplňování přihlášky ještě nemáte ukončené středoškolské vzdělání, přiložte k přihlášce potvrzení ze školy, kde bude uvedeno, v jakém ročníku studujete a v jakém roce bude vaše studium ukončeno. Studenti, připravující se na studium v navazujícím magisterském programu (popř. doktorském) přikládají kopii diplomu.

c) Kopie pasu (stránka s osobními daty, případně stránka s vyznačeným vízem – v případě, že již vízum do ČR máte)

Doklad o vzdělání i pas je možné rovnou přiložit k on-line přihlášce! Pokud však tyto dva dokumenty nemáte k dispozici, je možné zaslat je později e-mailem. Věnujte pozornost instrukcím v on-line přihlášce, kde je uvedeno, v jakých formátech a v jaké velikosti je možné soubory (přílohy) přikládat.

Dodatečně zasílané dokumenty zasílejte následovně dle střediska, do kterého se hlásíte (vždy UVÁDĚJTE V PŘEDMĚTU E-MAILU VAŠE JMÉNO a název střediska):

Po odeslání on-line přihlášky obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce Pdf soubor s kopií vaší přihlášky, případné upozornění na dokumenty, které se nepodařilo přiložit a e-mail referentky, která se bude zabývat zpracováním vaší přihlášky i následným vystavením všech dokumentů na vízum.

3) PO KLADNÉM POSOUZENÍ

Vaší přihlášky dostanete na Váš e-mail pre-registraci s bankovními údaji pro platbu školného

4) PLATBA KURZU

Školné musí být zaplaceno v plné výši, aby mohl být vystaven oficiální dopis o přijetí, který student přikládá k žádosti o vízum. V případě, že o vízum nežádáte (studenti z EU nebo s pobytem v ČR), vyžaduje se platba školného v plné výši nejpozději 1 týden před zahájením kurzu (v případě, že si rezervujete ubytování, může být dříve vyžadována záloha na ubytování).

 

5) OBDRŽÍTE DOKUMENTY

na vízum (viz sekce vízum

6) OBJEDNEJTE SE NA POHOVOR

Instrukce ke sjednání termínu pohovoru naleznete na webových stránkách příslušného zastupitelského úřadu/generálního konzulátu.

7) PODEJTE DOKUMENTY

na příslušném zastupitelském úřadě/generálním konzulátu (viz sekce vízum

8) OBDRŽÍTE VÍZUM 

konzulární oddělení, na kterém jste podávali žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu vás bude e-mailem či telefonicky informovat o výsledku vaší žádost. V případě udělení víza budete vyzváni, abyste se dostavili na zastupitelský úřad/generální konzulát s platným pasem (pas musí být platný minimálně 3 měsíce po ukončení data platnosti vašeho budoucího dlouhodobého víza) a platnou smlouvou o zdravotním pojištění (ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ si můžete sjednat přímo prostřednictvím UJOP UK)

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na studujop@ujop.cuni.cz.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X