Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

MoDAL (Program SOCRATES- aktivita Grundtvig 2)

Program EU Socrates, aktivita Grundtvig 2

Shrnutí projektu

Cíl tohoto projektu je identifikace faktorů, které by mohly pozitivně ovlivňovat aktivní účast dospělých z různých znevýhodněných skupin ve vzdělávacích programech. Partneři, kteří se na projektu podílejí, se zaměří na různé segmenty cílové skupiny a vytvoří monitorovací systém s cílem identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují aktivní účast ve vzdělávacím procesu a podrobí je, díky partnerské spolupráci, konfrontaci a zhodnocení jejich efektivity v různých zemích, kde bude projekt probíhat.  Projekt je zaměřen především na lidi se sociálním či zdravotním handicapem, např. lidi s nedokončeným vzděláním, ženy v obtížné životní situaci, lidi v odlehlých aglomeracích, lidi postižené sociální exkluzí, lidi pocházející z odlišného etnického prostředí, starší občany či dospělé, kteří se momentálně  starají o nezletilé děti (muži či ženy na mateřské dovolené).

Každý z partnerů na začátku projektu postaví vlastní strategii s cílem udržet dospělou generaci ve vzdělávacím procesu („učící se společnost" viz. cíle Lisabonského protokolu z roku 2002).  Tato strategie se stane základem pro tvorbu databáze „klíčových faktorů", které se vztahují k různým segmentům cílové skupiny.

Díky dvouleté periodě tohoto projektu bude mít rozvojové partnerství možnost konfrontovat svoje myšlenky, strategie a nejlepší postupy s cílem obohatit vzájemně zapojené partnerské organizace o nové zkušenosti ve snaze zvyšovat počet absolventů, kteří úspěšně dokončí studium. Projekt počítá s diseminační strategií – šíření výstupů díky publikační činnosti zainteresovaných organizací, diskusním konferencím a interaktivní internetové komunikaci.

První rok projektu se soustředí na kompilaci základních faktorů a na tvorbu strategií ovlivňujících počet úspěšných absolventů vzdělávacího procesu. Druhý rok je především zaměřený na implementaci a evaluaci vytvořené strategie napříč rozvojovým partnerstvím a na zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících vzdělávací proces. Ve druhém roce budou nastaveny také diseminační mechanismy pro šíření výstupů „dobré praxe" (aktivní publikační činnost a šíření výstupů projektu, průběžně aktualizované webové stránky a publikace výstupů z pracovních seminářů s učiteli a studenty).

Webová stránka projektu: www.modal-eu.net 

K nahlédnutí: prezentace projektu (PPT: 100 KB)

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X