Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Merlin - Program celoživotního vzdělávání

Číslo projektu 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP
Doba trvání projektu leden 2012 – prosinec 2014
Webová stránka http://merlin-platform.eu

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) získal vedoucí postavení jako referenční nástroj pro výuku a certifikaci jazyků a pro vývoj kurikulí. Čím dál více se vyžaduje, aby odborníci vyučující, tvůrci testů či autoři učebnic zakládali svou práci na úrovních podle SERR. Zároveň však vzrůstá obava, že tyto úrovně podle SERR nejsou ve skutečnosti dostatečně ilustrovány a uživatelé tak postrádají spolehlivé informace o pozorovatelných jazykových rysech, které tyto úrovně odlišují a charakterizují.

Ve snaze vypořádat se s touto situací financuje Evropská unie v rámci Programu celoživotního učení projekt Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně: Výzkum jazyka studentů v kontextu (MERLIN).

MERLIN reaguje na poptávku po názorných příkladech úrovní SERR pro češtinu, němčinu a italštinu. Didakticky založená webová platforma MERLIN umožní uživatelům procházet písemné projevy studentů, jež vznikly při standardizovaných jazykových testech. Tyto projevy se přiřazují k SERR metodologicky propracovaným způsobem. Multifunkční webové rozhraní zpřístupní velké množství autentických textů studentů na úrovních A1–C1 (pro češtinu A2–B2) a umožní vyhledávání konkrétních jazykových rysů, jež jsou relevantní pro praxi, výzkum i vnitřní perspektivy SERR. MERLIN umožní uživatelům vztahovat testy, kurikula a učební materiály ke standardům SERR v češtině, němčině a italštině.

Koordinátor projektu: Technická univerzita v Drážďanech (info@merlin-platform.eu)

Partneři projektu:

  • Evropská akademie v Bolzanu
  • Univerzita Karlova v Praze
  • telc Frankfurt nad Mohanem
  • Institut na podporu profesního vzdělávání Horní Rakousko, Linz
  • Univerzita Eberharda Karla v Tübingenu

 

                                                                                                   

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X