Kurzy

Kurzy

Letní intenzivní kurz angličtiny 2022

Kurz je určen pro: mírně a středně pokročilé (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) dospělé studenty. Kurzu se účastní i zahraniční studenti, což umožňuje účastníkům procvičovat si angličtinu i mimo vyučovací hodiny.

Zaměření kurzu: zlepšení komunikačních schopností účastníků. Program kurzu zahrnuje aktivity vedoucí ke zdokonalování řečových dovedností s důrazem na mluvení a porozumění slyšenému. Kvalifikovaní učitelé volí různorodé metodické přístupy, které motivují studenty ke zlepšení správnosti vyjadřování a obohacení slovní zásoby. Mezinárodní složení tříd napomáhá zvyšování kulturního uvědomění studentů.

Organizace kurzu: Kurz probíhá v učebním středisku ÚJOP UK v Praze Hostivaři v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Zájemci si mohou vybrat délku kurzu (2 nebo 3 týdny) a délku vyučování 5 nebo 6 vyučovacích hodin.
Na základě výsledku vstupního testu, který účastníci podstoupí v úvodu kurzu, jsou tito rozděleni do skupin po 9-13 studentech. Kurz se otevírá pro minimální počet 9 účastníků.

Po absolvování závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení s udáním úrovně znalosti.

Uzávěrka přihlášek 04.07.2022
Termín kurzu 11. - 29. 7. 2022

Cena
za 50 vyučovacích hodin 9 440 Kč (včetně DPH)
za 60 vyučovacích hodin 11 000 Kč (včetně DPH)
za 90 vyučovacích hodin 15 550 Kč (včetně DPH)

Slevu 10 % poskytujeme držitelům českého pasu / občanského průkazu a ukrajinským držitelům víza za účelem strpění / dočasné ochrany.

Nárok na slevu musí být uveden již v online přihlášce.

Hodinová dotace
denně 5 nebo 6 vyučovacích hodin (á 45 min.)
je možno přihlásit se na dvoutýdenní nebo třítýdenní kurz

Doba výuky
9:00 – 13:15 nebo do 14:00

Místo výuky
Středisko Praha-Hostivař, Weilova 1144/2, Praha 10

Platební instrukce
Pokyny k platbě obdržíte po odeslání online přihlášky níže.
V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu není nárok na vrácení ceny kurzu.
V případě, že uchazeč  zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, cena kurzu mu bude vrácena po odečtení storno poplatku 750 Kč.

Kontakt
Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz

Přihláška

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X