Vědecká a odborná činnost

Vědecká a odborná činnost

Přihláška na Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Kurz: Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
Varianta: Metodické a odborné centrum
Středisko: Metodické a odborné centrum

POVINNÉ ÚDAJE *

Přihlášku vyplňte latinkou.
Osobní údaje vyplňte tak, jak jsou uvedeny ve Vašem občanském průkazu nebo cestovním pasu.

Identifikační údaje
Další údaje
Titul(y)
Telefon
Instituce
Interní a externí zaměstnanci ÚJOP UK uvedou také příslušné středisko.
Výuka a motivace
 
Poznámka
 
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X