Kurzy

Kurzy

Přihláška na nástavbový přípravný program

Kurz: Medicína a přírodní vědy
Varianta: Mariánské Lázně - nástavbový přípravný program
Středisko: Mariánské Lázně

POVINNÉ ÚDAJE *

Přihlášku vyplňte latinkou.
Osobní údaje vyplňte tak, jak jsou uvedeny ve Vašem občanském průkazu nebo cestovním pasu.

Termín pro podání této přihlášky je:

31.7. pro studenty s vízovou povinností
U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůžeme garantovat.

Vaši přihlášku zpracuje Studijní oddělení a zašle Vám další potřebné informace a instrukce k zaplacení kurzu a ubytování. Informace zašleme na e-mail Vámi uvedený v přihlášce. Po zaplacení zasíláme studentům s vízovou povinností na adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o studiu potřebné k žádosti o vízum. Potvrzení zasíláme běžnou poštou.

Identifikační údaje
Základní údaje
Adresa bydliště (kontaktní adresa)
Pokud Vám Vaši přihlášku pomáhá vyřizovat další osoba nebo agentura a chcete, aby informace byly zasílány i na její e-mail, uveďte prosím kontakt zde:
Vzdělání a studium
Vízum
Ubytování
Zdravotní pojištění
ZZPC = Základní zdravotní pojištění cizinců - limit pojistného plnění 1 600 000 Kč (min. 60 000 EUR)
KZPC PLUS = Komplexní zdravotní pojištění cizinců – limit pojistného plnění 2 000 000 CZK (75 000 EUR)
KZPC PLUS s navýšenými limity = Komplexní zdravotní pojištění cizinců s navýšenými limity - limit pojistného plnění 2 600 000 CZK (100 000 EUR)
Více informací na stránce Zdravotní pojištění cizinců
Přílohy
Motivační dopis/dotazník v anglickém, českém nebo ruském jazyce.
Nahrajte vlastní motivační dopis, nebo si stáhněte, vyplňte a potom nahrajte Formulář motivačního dopisu.
Kopie dokladu o ukončení střední školy – včetně známek, nebo diplom.

Dokument můžete zaslat dodatečně e-mailem.
Překlad není třeba z těchto jazyků: ruština, ukrajinština, angličtina, němčina, španělština, francouzština.
U ostatních jazyků je třeba ověřený překlad do angličtiny nebo do češtiny.
Kopie pasu – stránka s osobními daty.
Dokument můžete zaslat dodatečně e-mailem.
Potvrzení
Informace o kurzu
Poznámka
 
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X