Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Technické obory COMPLEX

Přípravný program ke studiu technických oborů probíhá ve středisku Poděbrady. Toto klidné lázeňské město leží asi hodinu jízdy od pražského letiště a do hlavního města se dostanete kdykoliv jednoduše vlakem nebo autobusem. Poděbrady disponují mnoha obchody a restauracemi, kolonádou, rozlehlými parky a velkou možností kulturního a společenského vyžití. Výukové prostory se nacházejí v budově poděbradského zámku přímo na hlavním náměstí. Součástí prostoru zámku je i velká zahrada využívaná pro různé studentské aktivity. Ubytování je možné na studentských kolejích vzdálených od výukového centra 10 minut chůzí.

Studium (celkem 35 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka doplněnou o oborové předměty. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr zkouškou na úrovni B1 dle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob práce (samostatnost, zodpovědnost, time management)

Komplexní program dále zahrnuje:.

  • základní výukové materiály
  • kurátory hovořící rusky a anglicky
  • registraci na policii po příjezdu
  • pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
  • pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
  • pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
  • mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy. 

Technické obory COMPLEX

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
          zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
         zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

5940 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)

• odborná česká terminologie

• oborové předměty
                matematika
                fyzika
                informatika
                angličtina

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů
Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0533 FYZIKA (Fyzika, optika, astrofyzika, biofyzika, aplikace přírodních věd)
0541 MATEMATIKA (Matematika, matematika pro informační technologie, matematické modelování ve fyzice a technice)
0610 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) - obory dále nedefinované (Informatika, mechatronika, aplikovaná informatika, informační technologie)
0612 NÁVRHY A SPRÁVA DATABÁZÍ A SÍTÍ (Otevřená informatika, softwarové systémy)
0613 VÝVOJ A ANALÝZA SOFTWARU A APLIKACÍ (Bezpečnost a IT, programování a softwarové systémy, vývoj aplikací, informační technologie)
0710 INŽENÝRSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ - obory dále nedefinované (Strojní inženýrství, strojírenství)
0713 ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA
0714 ELEKTROTECHNIKA A AUTOMATIZACE (Elektrotechnika a komunikace, kybernetika a robotika, řídící a informační systémy)
0716 MOTOROVÁ VOZIDLA, LODĚ A LETADLA (Kybernetika a robotika - letecké a kosmické systémy)
0719 INŽENÝRSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ - obory jinde nedefinované (Nanotechnologie, fyzikální inženýrství)
0732 STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (Stavební inženýrství, dopravní inženýrství, dopravní stavby)
1041 PŘEPRAVNÍ SLUŽBY A SPOJE (Logistika v dopravě, letecká doprava, silniční a městská automobilová doprava, inteligentní dopravní systémy)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X