Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Česká lékařská terminologie na jazykové úrovni B1

Pro lékaře na jazykové úrovni B1
V on-line semináři se studenti seznámí s odbornými medicínskými termíny z teoretického i praktického hlediska tak, aby dosáhli co nejlepší komunikace s pacienty ve své budoucí lékařské praxi v České republice, a vyšetřovacími a administrativními zvyklostmi českých lékařů a standardních postupů lege artis. Lekce jsou koncipovány na základě rozboru orgánového systému lidského těla a jeho onemocnění z pohledu lékařských pojmů

Zimní semestr 2021-2022

Místo konání

on-line

Termín kurzu

15. 9. 2021–5. 1. 2022

Kurz se koná 1x týdně ve středu od 16–17.30 hodin, celkový počet vyučovacích hodin je 30.

Cena

4 500 CZK

Upozornění

Semináře je určen pro účastníky kurzů Čeština pro cizince ÚJOP UK i pro veřejnost.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Letní semestr 2021-2022

Místo konání

on-line

Uzávěrka přihlášek31.1.2022
Termín kurzu

9. 2. 2022–18. 5. 2022

Kurz se koná 1x týdně ve středu od 16–17.30 hodin, celkový počet vyučovacích hodin je 30.

Cena

4 500 CZK

Upozornění

Semináře je určen pro účastníky kurzů Čeština pro cizince ÚJOP UK i pro veřejnost.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X