Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný program pro ukrajinské studenty

PŘIHLÁŠKY NA STIPENDIJNÍ PŘÍPRAVNÝ PROGRAM COMPLEX JSOU JIŽ UZAVŘENY.

V současné době probíhá hodnocení zájemců o roční přípravný kurz pro ukrajinské studenty, který podpořila TKFF.

O výsledcích budeme informovat všechny zájemce nejpozději 15. srpna 2022.

Celkem 75 mladých lidí z řad ukrajinských uprchlíků získá možnost bezplatně se připravit ke studiu na českých vysokých školách v ročních kurzech Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Jejich vzdělání se rozhodla podpořit Nadace The Kellner Family Foundation.

Společně s nadací sdílíme přesvědčení, že kvalitní vzdělání je vstupní bránou k lepšímu životu. Stipendiální podpora roční jazykové a odborné přípravy je určena ukrajinským studentům ze složitých rodinných a ekonomických poměrů, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu v České republice a rozvinout své nadání na některé z českých vysokých škol. V přípravném programu, který začíná 5. září, se studenti naučí během roku český jazyk na úroveň potřebnou k absolvování přijímacích zkoušek a připraví se i k budoucímu studiu.

Pokud se rozhodnete přihlásit do stipendijního přípravného programu, podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Přihlášku na studijní program FAST a všechny povinné dokumenty musíte odeslat nejpozději 5. srpna 2022. K přihlášce musíte zároveň přiložit všechny potřebné dokumenty. Připravit si některé dokumenty může zabrat nějaký čas, proto doporučujeme nachystat si je před vyplněním přihlášky.

Co budete k přihlášce nutně přikládat:

 • motivační dopis (proč u nás chcete studovat a proč bychom měli podpořit právě vás)
 • potvrzení o ukončení středoškolského studia (možno formou čestného prohlášení)
 • doklady vypovídající o ekonomické situaci rodiny (možno i formou čestného prohlášení)
 • kopie pasu s dočasnou ochranou na území ČR
 • pro program FAST: certifikát/doklad o ověření znalosti českého jazyka

Zároveň doporučujeme přiložit k přihlášce ještě další doklady, které můžou podpořit vaše přijetí do programu

 • potvrzení o středoškolské odborné činnosti a/nebo dobrovolnické práci a/nebo jiných relevantních zájmových aktivitách (např. sken diplomu, potvrzení o dobrovolnické stáži, odkazy na vlastní projekty apod.)
 • doporučující dopis (od učitelů, mentorů, trenérů ap.)

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Přihlášku a všechny povinné dokumenty musíte odeslat nejpozději 5. srpna 2022.

Stipendiální podpora pro účast v přípravném programu zahrnuje náklady na výuku, výukové materiály, kurátorskou podporu, pomoc při nostrifikaci středoškolského vzdělání, pomoc s výběrem vysoké školy a mimovýukové aktivity.
Stipendijní podpora nezahrnuje životní náklady a náklady na ubytování.

CO MŮŽETE STUDOVAT?

V rámci stipendiálního programu pro ukrajinské studenty si můžete vybrat mezi dvěma základními studijními programy

• COMPLEX přípravný program v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně je určen pro studenty s nulovou nebo základní znalostí českého jazyka a propojuje intenzivní výuku českého jazyka s odborným zaměřením. Přihlášky na studijní program COMPLEX jsou již uzavřeny.

• FAST přípravný program v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně je určen pro studenty se znalostí českého jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERRJ a kombinuje rozvíjení znalosti češtiny s odborným zaměřením. Pro vstup do programu FAST je nutné doložit požadovanou úroveň znalosti češtiny certifikátem/dokladem o ověření znalosti, příp. čestným prohlášením a informací o absolvované výuce.

Studium v obou typech programů zahrnuje výuku českého jazyka doplněnou o oborové předměty. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, ÚJOP UK a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

V průběhu roku budete v češtině i oborových předmětech absolvovat průběžné kontrolní testy ověřující váš studijní pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Při úspěšném splnění závěrečné zkoušky obdržíte osvědčení o dosažené znalosti českého jazyka (B2). V oborových předmětech budete skládat v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka zahrnuje semináře, přednášky a komplexní studijní zadání doplněná o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty také na vysokoškolský způsob studia (samostatnost, zodpovědnost, time management).

JAKÉ ZAMĚŘENÍ SI MŮŽETE VYBRAT?

V rámci programu COMPLEX si můžete vybrat mezi humanitním, technickým a přírodovědným/medicínským zaměřením. Program FAST nabízí humanitní a ekonomické zaměření.


HUMANITNÍ zaměření
Přípravný program ke studiu humanitních, uměleckých oborů a architektury probíhá ve středisku Praha (Krystal).

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • intenzivní výuka českého jazyka
 • odborná česká terminologie
 • oborové předměty: moderní dějiny, dějiny umění, verbální myšlení, společensko-kulturní seminář, angličtina

HUMANITNÍ COMPLEX
HUMANITNÍ FAST

 

PŘÍRODOVĚDNÉ zaměření
Přípravný program ke studiu přírodovědných oborů probíhá ve středisku Praha (Krystal).

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • intenzivní výuka českého jazyka
 • odborná česká terminologie
 • oborové předměty: všeobecná biologie, biologie pro lékaře, chemie, fyzika

PŘÍRODOVĚDNÉ COMPLEX

 

EKONOMICKÉ zaměření
Přípravný program ke studiu ekonomických oborů probíhá ve středisku Poděbrady.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • intenzivní výuka českého jazyka
 • odborná česká terminologie
 • oborové předměty: úvod do ekonomie, ekonomické texty, matematika, angličtina

EKONOMICKÉ FAST

 

TECHNICKÉ zaměření
Přípravný program ke studiu technických oborů probíhá ve středisku Poděbrady.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • intenzivní výuka českého jazyka
 • odborná česká terminologie
 • oborové předměty: matematika, fyzika, informatika, angličtina

TECHNICKÉ COMPLEX

JAKÝ JE HARMONOGRAM?

Výuka začíná 5. 9. 2022.

Zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023

zkouškové období 23. – 27.1.2023

Letní semestr: 30.1. – 19.5.2023

zkouškové období 23.5. – 30.6.2023


Stipendijní podpora nezahrnuje životní náklady a náklady na ubytování. 

ÚJOP UK zajišťuje či zprostředkovává ubytování pro studenty svých kurzů.

S dotazy ohledně zpracování přihlášek se můžete obracet na Mgr. Lianu Dolminyan

(e-mail: liana.dolminyan@ujop.cuni.cz).

COMPLEX

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

FAST

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X