Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

Přípravný kurz je určen zájemcům, kteří budou vykonávat Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství.

Kurz má 12 vyučovacích hodin ve vypsaných termínech.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.

Obsah kurzu

Kurz seznámí účastníky s formátem zkoušky, s metodami řešení jednotlivých typů úloh a s kritérii hodnocení. Pozornost se věnuje také otázkám, které se týkají strategie řešení úloh.

  • Důkladné seznámení se strukturou Zkoušky z českého jazyka pro účely udělování státního občanství,
  • Upevnění jazykových znalostí a dovedností na požadované úrovni B1,
  • Strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují,
  • Společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní),
  • Systematické psaní testů nanečisto z publikace PEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B1 (CCE–B1). Praha: Karolinum, 2013.

SYLABUS KURZU

Kurz se otevírá při počtu minimálně 9 účastníků.

Středisko Praha (Voršilská)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 12 vyučovacích hodin (po 45 minutách). Přesné termíny konání viz níže.

Cena

1 990 Kč

Trvání kurzu

PREZENČNÍ KURZ V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ. MŮŽETE SE ALE PŘIHLÁSIT NA ON-LINE PŘÍPRAVNÝ KURZ. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

Místo výuky

Středisko Praha-Voršilská
Voršilská 1
110 00 Praha 1

Kontakt

vorsilska@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X