Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný kurz k Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE)

Přípravný kurz je určen pro zájemce o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), kterou pořádá ÚJOP UK.

Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1, B2 nebo C1 a chtějí se přihlásit ke zkoušce CCE. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce, ovšem může podstatně zvýšit šance na její úspěšné složení.

Kurz probíhá ve třech dnech (celkem 9 x 45 min.).

Kurz se otevírá při počtu minimálně 9 účastníků. Konání kurzu bude potvrzeno 1 týden před jeho zahájením. Poplatek za kurz je nutné uhradit do 3 dnů po potvrzení konání kurzu. Doklad o platbě přineste s sebou v den zahájení kurzu.

Obsah kurzu

  • důkladné seznámení s formátem a strukturou zkoušky CCE–B1, nebo CCE–B2, nebo CCE–C1
  • strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují
  • společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní)
  • systematické psaní testů nanečisto

V kurzu se pracuje s modelovými variantami testů a s vybranými materiály z publikací: Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4. / Kotková, R. - Nováková, J. - Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. 978-80-246-2480-8. Publikace nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Přípravný kurz k CCE–B1 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

Máte zájem o přípravný kurz ke zkoušce CCE, ale nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval? Vyplňte tento dotazník a my Vás budeme informovat, v případě, že nový termín vypíšeme.

PREZENČNÍ KURZ V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ. MŮŽETE SE ALE PŘIHLÁSIT NA ON-LINE ZKOUŠKU NANEČISTO. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Voršilská 1
110 00 Praha 1

Kontakt

vorsilska@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Přípravný kurz k CCE–B2 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

Máte zájem o přípravný kurz ke zkoušce CCE, ale nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval? Vyplňte tento dotazník a my Vás budeme informovat, v případě, že nový termín vypíšeme.

PREZENČNÍ KURZ V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ. MŮŽETE SE ALE PŘIHLÁSIT NA ON-LINE ZKOUŠKU NANEČISTO. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Voršilská 1
110 00 Praha 1

Kontakt

vorsilska@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Přípravný kurz k CCE–C1 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

Máte zájem o přípravný kurz ke zkoušce CCE, ale nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval? Vyplňte tento dotazník a my Vás budeme informovat, v případě, že nový termín vypíšeme.

PREZENČNÍ KURZ V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHÁ. MŮŽETE SE ALE PŘIHLÁSIT NA ON-LINE ZKOUŠKU NANEČISTO. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Voršilská 1
110 00 Praha 1

Kontakt

vorsilska@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X