Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicínské a přírodovědné obory COMPLEX

Přípravný program ke studiu medicínských a přírodovědných oborů probíhá od akademického roku 2022/2023 ve středisku Praha (Krystal). (Program byl přesunut z Mariánských Lázní.) Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 6 je studium, možnost stravování a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska leží rozlehlý přírodní park a velký sportovně rekreační areál Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 10 minut metrem.

Studium (celkem 35 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka doplněnou o oborové předměty. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr zkouškou na úrovni B1 dle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob práce (samostatnost, zodpovědnost, time management).

Komplexní program dále zahrnuje:

  • základní výukové materiály
  • kurátory hovořící rusky a anglicky
  • registraci na policii po příjezdu
  • pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
  • pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
  • pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
  • mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Pro studenty, kteří se hlásí ke studiu na oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni je připravena Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty na úrovni C1. (Tato zkouška není součástí programu a studenti ji hradí zvlášť.) Zkouška z češtiny pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty na úrovni C1.

Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské, magisterské i navazující magisterské studijní programy.

Medicínské a přírodovědné obory COMPLEX

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023

          zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023

          zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

5940 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)

• odborná česká terminologie

• oborové předměty

                o všeobecná biologie
                o biologie pro lékaře
                o chemie
                o fyzika

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0511 BIOLOGIE (Biologie člověka, Experimentální a molekulární biologie-NMgr., Antropologie a genetika člověka, Mikrobilogie (genové inženýrství)-NMgr., Zoologie-NMgr., Parazitologie-NMg., Genetika, molekulární biologie a virologie, Imunologie NMgr., Botanika-NMgr., Ekologie-NMgr.)
0512 BIOCHEMIE (Biochemie a biotechnologie, Forenzní analýza a analýza potravin, Přírodní látky a léčiva)
0521 VĚDY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Ochrana životního prostředi, aplikovaná ekologie)
0531 CHEMIE (Medicinální chemie, An/organická chemie, Chemie a fyzika materiálů, Analytická a forenzní chemie NMgr.)
0588 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (Biomedicínská technika, sociálně ekonomická demografie)
0711 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ A TECHNOLOGIE (Chemické inženýrství a bioinženýrství, Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství)
0841 VETERINÁŘSTVÍ (Veterinární hygiena a ekologie, Veterinární lékařství Mgr.)
0911 STOMATOLOGIE (Stomatologie, zubní lékařství, dentální hygiena)
0912 HUMÁNNÍ MEDICÍNA (Všeobecné lékařství, zdravotnický záchranář)
0914 LÉKAŘSKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY (Optika a optometrie, Zdravotnická bioanalytika, Radiologická fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bc., Lékařská genetika a molekulární diagnostika Bc.)
0915 TERAPIE A REHABILITACE (Fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie)
0916 FARMACIE

 

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X