Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE

Charakteristika kurzu

Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE je intenzivní jazykový kurz připravený speciálně pro americké studenty, kteří získají stipendium Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship.

Program kurzu

Kurz obsahuje 140 hodin jazykové výuky na středně pokročilé úrovni. Požadovaná minimální vstupní jazyková úroveň je Novice High, ideální Intermediate Low amerického jazykového rámce ACTFL. Podívejte se na přesný popis jazykových úrovní. Otestovat svou jazykovou úroveň můžete pomocí Can do statements podle ACTFL.

Kurz nabízí i mimojazykové aktivity – některé jsou součástí studijního programu (orientace, vycházky po Praze, exkurze knihoven, promítání filmů), další kulturně-společenské akce jsou volitelné a nejsou zahrnuty v ceně kurzu (výstavy, divadelní či hudební představení).
Nabízíme i víkendové výlety mimo Prahu.

Při výuce se zaměřujeme na praktický i akademický jazyk a komunikaci. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení a poslech, a samozřejmě nezapomínáme na gramatiku. Kurz koresponduje s Evropským referenčním rámcem (SERR) i s americkým jazykovým rámcem ACTFL. Samozřejmostí je individuální podpora studentů, konzultace projektů a jejich prezentace.

Summer FLAS Prague

Účastníci kurzu dostanou osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení. Výdej osvědčení je registrován na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Zájemci mají možnost složit certifikovanou zkoušku z češtiny, nabízíme také přípravný kurz k této zkoušce. Cena certifikované zkoušky a přípravného kurzu není zahrnuta v ceně kurzu. Studenti Letní školy češtiny SUMMER FLAS PRAGUE dostanou na zkoušku a přípravný kurz slevu.

Instrukce k registraci

Podrobné informace k registraci.

Uzávěrka přihlášek 31.05.2021
Termín kurzu

7. 6. – 16. 7. 2021

Cena

1 600 EUR (za výukový program a učební materiály)
pokud bude studentů méně než 6, cena pro jednoho studenta se ekvivalentně zvýší

Hodinová dotace

Celkem 140 výukových hodin. 

Místo výuky

E-Learning

Platební instrukce

Informace o platbě

Kontakt

Garant kurzu: Šárka Vašíčková
E-mail: sarka.vasickova@ujop.cuni.cz
Telefon: +420 777 970 192

Kontaktní adresa:
ÚJOP UK
Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2
Česká republika

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X