Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Letní intenzivní kurz angličtiny 2022

Letní intenzivní kurz je určen pro mírně a středně pokročilé studenty angličtiny starší 18 let. Kurzu se účastní čeští i zahraniční studenti, což umožňuje zahraničním účastníkům zjistit více o České republice, regionu střední Evropy a kultuře a českým zase procvičovat si angličtinu i mimo vyučovací hodiny.

Organizace výuky

Kurz probíhá ve studijním středisku Praha Hostivař v pracovních dnech většinou v dopoledních hodinách. Zájemci si mohou vybrat délku kurzu (2 nebo 3 týdny) a délku vyučování 5 nebo 6 vyučovacích hodin.

Účastníci budou na základě výsledků v rozřazovacím testu organizovaném na samém začátku kurzu zařazeni do skupin Pre-Intermediate, Intermediate nebo Upper-Intermediate.
Počet studentů ve skupině je 9-13. Minimální počet studentů ve třídě je 9.
Všem účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.

Program

Cílem kurzu je zlepšení komunikačních schopností účastníků. Program kurzu zahrnuje aktivity vedoucí ke zdokonalování řečových dovedností s důrazem na mluvení a porozumění slyšenému. Kvalifikovaní učitelé volí různorodé metodické přístupy, které motivují studenty ke zlepšení správnosti vyjadřování a obohacení slovní zásoby. Mezinárodní složení tříd napomáhá zvyšování kulturního uvědomění studentů. Program zahrnuje motivující a zábavné lekce zaměřené na povzbuzení studentů k mluvení a posílení jejich kulturního povědomí.

Odpoledne a o víkendech je především pro zahraniční účastníky nabízen doplňkový program exkurzí, okružní jízdy Prahou nebo návštěvy blízkých hradů a památek UNESCO.

Letní intenzivní kurz angličtiny 2022

Termín kurzu

11. 7. – 29. 7. 2022

Cena

za 50 vyučovacích hodin  9 440 Kč (včetně DPH)
za 60 vyučovacích hodin 11 000 Kč (včetně DPH)
za 90 vyučovacích hodin 15 550 Kč (včetně DPH)

Slevu 10 % poskytujeme držitelům českého pasu / občanského průkazu a ukrajinským držitelům víza za účelem strpění / dočasné ochrany.

Nárok na slevu musí být uveden již v online přihlášce.

Hodinová dotace

denně 5 nebo 6 vyučovacích hodin (á 45 min.)
je možno přihlásit se na dvoutýdenní nebo třítýdenní kurz

Doba výuky

9:00 – 13:15 nebo do 14:00

Místo výuky

Středisko Praha-Hostivař, Weilova 1144/2, Praha 10

Platební instrukce

Pokyny k platbě.

Kontakt

Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X