Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Kurzy češtiny pro Ukrajince

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy poskytne bezplatně výuku češtiny téměř třem stovkám ukrajinských občanů. Umožní to finanční příspěvek Nadace J&T určený na podporu lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Jsme přesvědčeni o tom, že znalost jazyka je primárním nástrojem integrace, chrání před izolací a sociálním vyloučením, umožňuje lidem navazovat vztahy, najít si práci, dál se vzdělávat. Výukou jazyka chceme proto podpořit všechny, kteří v tuto chvíli čelí nepřízni osudu. Díky této spolupráci otevíráme výukové skupiny v rámci crash kurzů, dopoledních a večerních kurzů, intenzivních kurzů a letních škol.

Stipendijní podpora zahrnuje náklady na výuku a výukové materiály, nezahrnuje životní náklady a náklady na ubytování.

JAKÉ KURZY PŘIPRAVUJEME?

Termíny připravovaných kurzů, přihlášky a další podrobnosti budou zveřejněny 20. srpna.

Připravované kurzy budou probíhat od září do listopadu 2022.

Crash kurz základní

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je umožnit studentům základní seznámení s češtinou. Kurz účastníkům zprostředkuje nejen základy češtiny, ale nabídne také vzájemný networking.

Crash kurz nástavbový

Cílem kurzu s časovou dotací 20 vyučovacích hodin (75 stipendijních míst) je posunout znalost češtiny, naučit se pracovat s jazykem systematicky a rozšířit si okruh konverzačních témat užitečných pro každodenní život v České republice.

Neintenzivní kurzy

V rámci těchto dopoledních a večerních kurzů s časovou dotací vždy 32 vyučovacích hodin (90 stipendijních míst) zlepší účastníci své produktivních i receptivních řečové dovednosti a rozvinou slovní zásobu i další jazykové složky. Výuka se koná dvakrát týdně 90 minut.

Šestitýdenní intenzivní kurz

Tento intenzivní kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin probíhá denně s dotací pět výukových hodin (celkem 15 stipendijních míst). Jedná se o systematickou jazykovou průpravu na různých úrovních jazykové znalosti.

Realizované kurzy

Letní kurz pro Ukrajinu

18. 7. – 12. 8. 2022
30 stipendijních míst

Měsíční intenzivní kurz češtiny (25 výukových hodin týdně), během kterého si zlepšíte všechny řečové dovednosti, produktivní (mluvení a psaní) i receptivní (poslech a čtení). Zaměříme se také na práci s výslovností, gramatiku a slovní zásobu.
Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

Šestitýdenní kurz POKROČILÍ ZAČTEČNÍCI

Termín kurzu

12. 09. – 21. 10. 2022

Hodinová dotace

25 vyučovacích hodin týdně

Doba výuky

5 vyučovacích hodin / den, vždy od 9:00 - 13:20

Místo výuky

Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

Kontakt

olga.kirchen@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Crash kurz - ZAČÁTEČNÍCI

Termín kurzu

12. 09. - 15.10. 2022

Místo výuky

Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

Kontakt

olga.kirchen@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Dopolední kurz - POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI A STŘEDNĚ POKROČILÍ

Termín kurzu

12. 09. - 04. 11. 2022

Doba výuky

Pondělí až pátek: 8:30 - 10:00 hod.

Místo výuky

Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

Kontakt

olga.kirchen@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Večerní kurz - POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI A STŘEDNĚ POKROČILÍ

Termín kurzu

12. 09. - 04. 11. 2022

Doba výuky

Pondělí až pátek vždy od 17:30 - 19:00 hod.

Místo výuky

Kurz se koná v nově zrekonstruovaných výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla.

Kontakt

olga.kirchen@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X