Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Ekonomické obory COMPLEX - kombinovaný

Přípravný program ke studiu ekonomických oborů probíhá on-line a ve středisku Praha (Hostivař). Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 10 je studium a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska je lesopark s přehradou a Sportovní centrum Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 15 minut městským vlakem nebo 30 minut tramvají.

Studium (celkem 35 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka doplněnou o oborové předměty. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr zkouškou na úrovni B1 dle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob studia (samostatnost, zodpovědnost, time management).

Komplexní program dále zahrnuje:

základní výukové materiály
kurátory hovořící rusky a anglicky
registraci na policii po příjezdu
pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)
Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X