Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Kurzy ruštiny - příprava k mezinárodní jazykové zkoušce z ruštiny (TORFL) - Obecné informace

Platební údaje

Číslo účtu (pouze CZK) 107-9256590287/0100
IBAN (pouze CZK) CZ61 0100 0001 1510 5582 0297
Variabilní symbol Kurzy 15100, zkoušky 15210
Banka Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX
Účet Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
nahoru

1. Zrušení kurzu ze strany posluchače

  • Posluchač má právo zrušit svoji účast nejpozději 2 týdny před zahájením kurzu. Peníze za kurz mu budou vráceny po odečtení zápisného ve výši 350 Kč. Zrušení nebo změnu může posluchač provést osobně v kanceláři SJV ÚJOP UK, Weilova 1144/2, Praha 10 nebo písemně na adresu: sjv@ujop.cuni.cz.
  • Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.
nahoru

2. Zrušení kurzu ze strany SJV

  • SJV může z objektivních důvodů zrušit realizaci kurzu, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zájemců.

  • SJV může z objektivních důvodů změnit podmínky realizace kurzu, změnit místo konání, provést sloučení skupin, atd. Pokud posluchač nesouhlasí se změnami, je oprávněn zrušit svou přihlášku do kurzu nejpozději do pěti dnů po doručení návrhu na změnu a bude mu vráceno kurzovné.
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X