Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní, umělecké obory a architektura FAST

Přípravný program ke studiu humanitních, uměleckých oborů a architektury pro studenty s pokročilou znalostí češtiny probíhá ve středisku Praha (Krystal). Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 6 je studium, možnost stravování a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska leží rozlehlý přírodní park a velký sportovně rekreační areál Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 10 minut metrem.

Program FAST je určen pouze pro studenty se vstupní znalostí češtiny minimálně na úrovni A2/B1 podle SERRJ.Před zahájením studia v programu FAST musí student doložit certifikát zkoušky CCEpotvrzující dosažení úrovně A2/B1, nebo jiné osvědčení ÚJOP UK o dané úrovni, případně absolvovat vstupní diagnostický test a pohovor ověřující danou úroveň. V případě nesplnění požadavků na danou úroveň nebude student do programu zařazen. 
Tito studenti mají možnost absolvovat program COMPLEX.

Studium programu FAST (celkem 25 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka ve sníženém rozsahu maximálně 15 lekcí týdně doplněnou o výuku oborových předmětů s rozsahem obdobným jako u komplexních programů. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací.

Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost se samostatně vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B1 nebo B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob práce (samostatnost, zodpovědnost, time management).

FAST program dále zahrnuje:
• základní výukové materiály
• podporu kurátorek hovořících rusky a anglicky
• registraci na Službě cizinecké policie po příjezdu
• pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
• pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
• pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
• mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

Humanitní, umělecké obory a architektura FAST

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
                      zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
                      zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

4430 EUR

Hodinová dotace

25 hodin výuky týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B1/B2 dle SERRJ)
• odborná česká terminologie
• oborové předměty
        o moderní dějiny
        o dějiny umění
        o verbální myšlení
        o společensko-kulturní seminář
        o angličtina

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů
Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0211 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (Výtvarná umění, filmová a televizní studia)
0213 VÝTVARNÉ UMĚNÍ (Teorie a dějiny umění, design, grafika)
0231 OSVOJOVÁNÍ SI JAZYKA (Překladatelství a tlumočnictví, anglická filologie, čeština pro cizince)
0288 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY ZAHRNUJÍCÍ UMĚNÍ A HUMANITNÍ VĚDY (anglistika - amerikanistika, humanitní studia)
0312 POLITICKÉ VĚDY A OBČANSKÁ VÝCHOVA (Politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní a strategická studia)
0321 ŽURNALISTIKA A ZPRAVODAJSTVÍ (Žurnalistika, mediální a komunikační studia)
0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Management tělesné výchovy a sportu)
0421 PRÁVO (Právo a právní vědy)
0731 ARCHITEKTURA A URBANISMUS (Architektura a stavitelství)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X