Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní a umělecké obory FLEXI

FLEXI přípravný program ke studiu humanitních, uměleckých oborů a architektury probíhá ve středisku Praha (Krystal). Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 6 je studium, možnost stravování a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska leží rozlehlý přírodní park a velký sportovně rekreační areál Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 10 minut metrem.

STUDIUM programu FLEXI zahrnuje intenzivní výuku českého jazyka a povinně dokupovací studium oborových předmětů, které student hradí zvlášť. Oborové předměty si student vybírá na základě svého zájmu a budoucího oborového zaměření z aktuální nabídky studijního centra a kombinací lekcí češtiny a oborových předmětů si tvoří vlastní rozvrh na míru. Studenti si povinně dokupují minimálně dva oborové předměty v každém semestru. Tento typ programu je určen pouze studentům starším 18 let.

Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny (30 hodin týdně) doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr zkouškou na úrovni B1 dle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob studia (samostatnost, zodpovědnost, time management).

FLEXI program dále zahrnuje:

  • základní výukové materiály
  • kurátory hovořící rusky a anglicky
  • registraci na policii po příjezdu
  • pomoc s výběrem adekvátních oborových předmětů
  • pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
  • pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
  • pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
  • mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

Humanitní a umělecké obory FLEXI

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
                       zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
                       zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

Výuka češtiny v programu FLEXI: 4 430 EUR
Povinně dokupovací odborný předmět: 185 EUR (Student je povinen absolvovat minimálně 2 oborové předměty v každém semestru.)

Hodinová dotace

24 hodin češtiny (+ min. 4 hodiny oborových předmětů)

23 hodin češtiny (+ min. 4 hodiny oborových předmětů)

Vyučované předměty

intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)
oborové předměty např.
              dějiny umění
              moderní dějiny
              základy společenských věd
              české literatura
              SCIO OSP příprava
              odborná terminologie pro humanitní obory apod.

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů
Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0211 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (Výtvarná umění, filmová a televizní studia)
0213 VÝTVARNÉ UMĚNÍ (Teorie a dějiny umění, design, grafika)
0231 OSVOJOVÁNÍ SI JAZYKA (Překladatelství a tlumočnictví, anglická filologie, čeština pro cizince)
0288 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY ZAHRNUJÍCÍ UMĚNÍ A HUMANITNÍ VĚDY (anglistika - amerikanistika, humanitní studia)
0312 POLITICKÉ VĚDY A OBČANSKÁ VÝCHOVA (Politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní a strategická studia)
0321 ŽURNALISTIKA A ZPRAVODAJSTVÍ (Žurnalistika, mediální a komunikační studia)
0421 PRÁVO (Právo a právní vědy)
0731 ARCHITEKTURA A URBANISMUS (Architektura a stavitelství)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X