Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory FAST

Přípravný program ke studiu ekonomických oborů pro studenty s pokročilou znalostí češtiny probíhá ve středisku Praha (Hostivař). Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 10 je studium a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska je lesopark s přehradou a Sportovní centrum Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 15 minut městským vlakem nebo 30 minut tramvají.

Program FAST je určen pouze pro studenty se vstupní znalostí češtiny minimálně na úrovni B1 podle SERRJ. Před zahájením studia v programu FAST musí student doložit certifikát zkoušky CCE potvrzující dosažení úrovně B1, nebo jiné osvědčení ÚJOP UK o dané úrovni, případně absolvovat vstupní diagnostický test a pohovor ověřující danou úroveň. Student s úrovní znalosti češtiny nižší než B1 nebude do programu zařazen. Studenti s nižší úrovní znalosti češtiny než B1 mají možnost absolvovat program COMPLEX.

Studium programu FAST (celkem 25 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka ve sníženém rozsahu maximálně 15 lekcí týdně doplněnou o výuku oborových předmětů s rozsahem obdobným jako u komplexních programů. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací.

Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost se samostatně vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob práce (samostatnost, zodpovědnost, time management).


FAST program dále zahrnuje:
• základní výukové materiály
• podporu kurátorek hovořících rusky a anglicky
• registraci na Službě cizinecké policie po příjezdu
• pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
• pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
• pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
• mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)
Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

Ekonomické obory FAST

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
                         zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
                        zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

4430 EUR

Hodinová dotace

25 hodin týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)
• odborná česká terminologie
• oborové předměty
       o úvod do ekonomie
       o ekonomické texty
       o matematika
       o angličtina

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz
Whatsapp: +420 778 754 481

Upozornění

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující studijní programy:

0311 EKONOMIE (Ekonomie a hospodářská správa, národní hospodářství)
0411 ÚČETNICTVÍ A DANĚ (Finance a bankovnictví, účetnictví a finanční řízení podniku)
0412 FINANCE, BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Ekonomika a finance, bankovnictví a pojišťovnictví, finance a účetnictví)
0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Podniková ekonomika a management, management tělesné výchovy a sportu)
0488 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ OBCHOD, ADMINISTRATIVU A PRÁVO (Mezinárodní ekonomické vztahy)
1013 HOTELNICTVÍ, RESTAURATÉRSTVÍ A CATERING (Hotelnictví a cestovní ruch)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X