Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory COMPLEX

Přípravný program ke studiu ekonomických oborů probíhá ve středisku Praha (Hostivař). Výhodou tohoto studentského kampusu na Praze 10 je studium a ubytování na jednom místě. V blízkosti studijního střediska je lesopark s přehradou a Sportovní centrum Univerzity Karlovy. Cesta do centra města trvá 15 minut městským vlakem nebo 30 minut tramvají.

Studium (celkem 35 hodin týdně) zahrnuje výuku českého jazyka doplněnou o oborové předměty. Akademický rok začíná dvoutýdenním adaptačně-orientačním kurzem. Jedná se o intenzivní kurz češtiny doplněný o seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem, Ústavem jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK) a s lokací. Výuka oborových předmětů začíná od třetího týdne. Oborové předměty revidují a doplňují středoškolské znalosti studentů, připravují studenty cíleně na otázky a úkoly přijímacích zkoušek a na nástup do studia na vysoké škole. Lektoři kombinují teoretický výklad s praktickými úkoly a procvičováním.

Studenti absolvují v češtině i oborových předmětech průběžné kontrolní testy ověřující jejich pokrok. V rámci výuky českého jazyka je každý semestr zakončen jazykovou zkouškou. Zimní semestr zkouškou na úrovni B1 dle SERRJ, letní semestr závěrečnou zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Na základě úspěšného splnění závěrečné zkoušky obdrží studenti certifikát. V oborových předmětech skládají studenti v obou semestrech souhrnné semestrální zkoušky.

Výuka se skládá ze seminářů, přednášek a komplexních studijních zadání doplněných o možnost pravidelných individuálních konzultací s vyučujícími. Studium na ÚJOP UK cíleně připravuje studenty na vysokoškolský způsob studia (samostatnost, zodpovědnost, time management).

Komplexní program dále zahrnuje:

  • základní výukové materiály
  • kurátory hovořící rusky a anglicky
  • registraci na policii po příjezdu
  • pomoc při nostrifikaci středoškolského / vysokoškolského vzdělání
  • pomoc s výběrem vysoké školy a vyplněním přihlášky
  • pomoc a podpora v řešení běžných životních situací
  • mimovýukové aktivity (informační webináře, setkávání s absolventy, konverzační klub a další)

Studium je vhodné pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studijní programy. 

Ekonomické obory COMPLEX

Termín kurzu

zimní semestr: 5.9.2022 – 20.1.2023
          zkouškové období 23. – 27.1.2023

letní semestr: 30.1. – 19.5.2023
         zkouškové období 23.5. – 30.6.2023

Cena

5 940 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Vyučované předměty

• intenzivní výuka českého jazyka (cílem je dosažení úrovně B2 dle SERRJ)

• odborná česká terminologie

• oborové předměty

                úvod do ekonomie
                ekonomické texty
                matematika
                angličtina

Kontakt

studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp: +420 778 754 481

Upozornění

Klasifikace studijních programů

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

0311 EKONOMIE (Ekonomie a hospodářská správa, národní hospodářství)
0411 ÚČETNICTVÍ A DANĚ (Finance a bankovnictví, účetnictví a finanční řízení podniku)
0412 FINANCE, BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Ekonomika a finance, bankovnictví a pojišťovnictví, finance a účetnictví)
0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Podniková ekonomika a management, management tělesné výchovy a sportu)
0488 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ OBCHOD, ADMINISTRATIVU A PRÁVO (Mezinárodní ekonomické vztahy)
1013 HOTELNICTVÍ, RESTAURATÉRSTVÍ A CATERING (Hotelnictví a cestovní ruch)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X