Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Čeština pro ukrajinské freemovery a studenty UK

Pro ukrajinské studenty v režimu freemover i pro studenty přijaté do studijních programů fakult UK realizujeme intenzivní jazykový kurz češtiny a oborového jazyka. Příprava umožní účastníkům kurzu snazší nástup do studia a rychlou adaptaci v prostředí Univerzity Karlovy. Po absolvování celého programu dosáhnou účastníci výstupní jazyková znalost B1.

O PROGRAMU

  • kurzy zahajujeme v termínech: 25.4., 2.5., 9.5., 16.5. a 30.5. 
  • jazyková výuka probíhá v dopoledních hodinách vždy v pondělí až pátek (8.30 – 12/resp. 13.30)
  • celkem 500 vyučovacích hodin (20-25 vyučovacích hodin týdně)
  • výuka probíhá ve studijním centru Praha-Krystal, příp. Praha-Voršilská
  • studium v přípravném jazykovém programu je částečně podpořeno z fondů UK. Část poplatku hradí student individuálně ze speciálního stipendiálního příspěvku MŠMT.

ZAPIŠTE SE DO KURZŮ

Pro účast v kurzu musí být studenti zaregistrováni na jedné z fakult UK jako freemoveři a přihlásit se do přípravného jazykového programu. Další termíny kurzů zveřejníme v nejbližší době.

Czech language courses for Ukrainian freemovers and students of Charles University

We are introducing an intensive Czech language and language course for Ukrainian students in freemover mode, as well as for students admitted to study programmes of Charles University faculties. The preparation is intended to enable the course participants to start their studies more easily and to familiarize themselves quickly with the environment of Charles University. After completing the entire program, participants will reach a language level of B1.

ABOUT PROGRAMME

  • we start courses on: 25.4., 2.5., 9.5., 16.5. and 30.5.
  • language lessons always take place in the mornings from Monday to Friday (8.30 - 12 / resp. 13.30)
  • 500 lessons in total (20-25 teaching hours per week)
  • the classes take place in the study center Prague-Krystal, or Prague-Voršilská
  • studying in the preparatory language program is partly supported by CU funds. Part of the fee is paid by the students individually from a special scholarship contribution from the Ministry of Education.

SUBSCRIBE TO COURSES

In order to participate in the course, students must be enrolled in one of Charles University's faculties as a freemover and enroll in a preparatory language program enroll in a preparatory language program. We will publish further course dates in a timely manner.

Čeština pro ukrajinské freemovery a studenty UK

Kontakt

Pro bližší informace kontaktujte naše studijní oddělení na studujop@ujop.cuni.cz a vyplňte registrační přihlášku.
Aktuální informace budeme zveřejňovat průběžně.

For further information, please contact our study department at studujop@ujop.cuni.cz and fill in the REGISTRATION FORM.

We will publish up-to-date information continually.

WhatsApp: +420 778 754 481

 

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X