Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Registrace a platby - FLAS

Registrace

1) Při registraci do kurzu:

(a) Vyplňte registrační formulář Přihláška – Application Form
(b) Napište motivační dopis
(c) Zajistěte si doporučující dopis z domovské university (nejlépe od vašeho profesora češtiny)


2) Dokumenty (a), (b) a (c) pošlete e-mailem na adresu: sarka.vasickova@ujop.cuni.cz

Příjem žádostí:

3) Doručení a schválení vaší registrace bude potvrzeno e-mailem. Součástí e-mailu budou detailní informace o kurzu.


4) Po schválení vaší registrace zaplaťte poplatek za kurz na náš účet.

Termín: 


5) Přijetí platby bude potvrzeno e-mailem.

nahoru

Instrukce k platbě

Platební údaje

Cena: 1 600 EUR
Číslo účtu: 115-1055820297/0100
IBAN: CZ61 0100 0001 1510 5582 0297
Variabilní symbol: 15110
Zpráva příjemci: jméno a příjmení studenta (např. John Smith)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPP
Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

Bankovní poplatky

Platba musí přijít na účet ÚJOP UK v plné výši. Veškeré bankovní poplatky musí zaplatit plátce. ÚJOP UK si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi kurzu doplacení ceny kurzu v hotovosti na začátku kurzu.


nahoru

Storno kurzu

V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu, není nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že uchazeč zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, cena kurzu mu bude vrácena po odečtení administrativního poplatku 120 EUR a 2% administrativního poplatku.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X