Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Aktuality

Zahájení akademického roku 2021–2022

06.09.2021 / Upozornění

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,vážení rodiče,

dovolte mi, abych oficiálně zahájila akademický rok 2021 –2022. Věřím, že jak všichni vyučující, tak studentky a studenti, jste přes léto načerpali síly a jsme všichni připraveni vykročit do nového akademického roku.

Máme za sebou poněkud stresující letní období zhlediska pandemické a vízové situace a měnících se ochranných opatření a jsem ráda, že řadazvás se již dostala knám do ČR a očekávám, že ostatním se to brzy podaří.

Toto je první rok, který začínáme plně on-line, což je v podstatě historická chvíle.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy je známý svým důrazem na kvalitu, protojsme i vměnící se situaci položili důraz na kvalitu také v on-line prostředí, zavedli aplikace, které ve výuce výrazně pomáhají, a ty aspekty elektronické výuky, které se osvědčily, budeme využívat, ať se učí on-line nebo prezenčně, neboť výuku vylepšujía umožňují vám do maximální míry se učit. Zakládáme i na tom, že zvládáme změny, včetně technologických.

Děkuji Vám, že jste si vybrali ke svémustudiu ÚJOP UK, který je tu proto, aby Vám pomohl na cestě kvašemu uplatnění, kvašemu snu studovat zvolenou univerzitu, na cestě naučit se jazyk, složit zkoušky, udělat životní krok.

Přeji Vám, studentkám i studentům, i nám, především svým kolegům vyučujícím, ale také ostatním co nejlepší akademický rok, ať nám to společně dobře jde za jakýchkoli okolností, atěšíme se na vás do tříd.

Tímto prohlašuji akademický rok 2021–2022 za zahájený.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

ředitelka  ÚJOP UK

 

 

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X