Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Aktuality

Karel IV. uzavřel letní školu FLAS

18.07.2021 / Kurzy

Intenzivní jazykový kurz Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE pro americké studenty, kteří získají stipendium Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship. Stejně jako minulý rok, FLAS proběhl online a ve spolupráci s University of Pittsburgh (The Slavic, East European and Near East SUMMER LANGUAGE INSTITUTE).

Ve 140 hodinách jazykové výuky na pokročilé úrovni (intemediate a advanced), v 6 týdnech od 7. června do 16. července a za účasti 6 studentů jsme absolvovali výuku tematicky rozdělenou do pěti bloků, podle učebnice Čeština pro cizince B1 od Marie Boccou Kestřánkové.

V první půli denního vyučovacího bloku jsme kladli důraz nejen na praktickou jazykovou výuku, ale také na akademický jazyk a komunikaci. V druhé půli jsme se věnovali každé pondělí a čtvrtek české literatuře, v úterý jsme měli zajímavé hosty jako guest speakers, ve středu byl filmový blok a v pátek historicko – kulturní přednášky.

V průběhu kurzu jsme rovnoměrně dbali na komunikaci mluvenou i psanou, procvičovali jsme čtení a poslech, a samozřejmě jsme nezapomněli ani na gramatiku. Kurz korespondoval jak s Evropským referenčním rámcem (SERR), tak s americkým jazykovým rámcem ACTFL. Samozřejmou součástí byla individuální podpora studentů, a to především v rámci konzultace závěrečných prezentací

Studenti Kristýna, Jesse, Alexis, Cullan, Juan a Štěpán uzavřeli letní školu FLAS standardizovanou ústní zkouškou SLI PITT Oral Exit Interwiev a společnou prezentací na jimi zvolené téma, kterým byl tento rok „Karel IV". Všichni obdrželi osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení, vystavené Pittsburghskou univerzitou.

Autorka: Šárka Boušková Vašíčková

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X