Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

Aktuality

Jak probíhá online výuka na ÚJOP?

11.08.2021 / Kurzy

VÝUKA OD ZÁŘÍ 2021 – PREZENČNĚ NEBO ONLINE
NENECHÁME VÁS V TOM SAMOTNÉ!

Milí studenti,

jsme velmi rádi, že jste si vybrali ke svému dalšímu studiu na vysoké škole Českou republiku a vaše první kroky budou směřovat na Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Do plánů všech zahraničních (i tuzemských) studentů zasáhla světová pandemie koronaviru, nicméně situace v České republice se postupně stabilizovala a začíná se vracet k normálu. Na ÚJOP UK jsme proto všichni připraveni začít výuku podle plánovaného harmonogramu na začátku září 2021, a to jak v našich studijních střediscích, tak on-line.

On-line výuka je realizována na platformě MS Teams, do které mají všichni naši studenti bezplatný přístup.

Platforma umožňuje audiovizuální podporu výuky (videa, prezentace), práci online v menších skupinkách nebo individuální konzultace a chat s učiteli. Jako doplňkový nástroj využíváme LMS systém Moodle a další vzdělávací nástroje podporované Univerzitou Karlovou.

Mnozí z našich studentů úspěšně absolvovali velkou část akademického roku 2020/2021 on-line a od října již nastupují na české vysoké školy.

 

 

 

 • Základní pojmy:

synchronní on-line výuka: lektor i studenti jsou ve stejnou dobu přítomni ve virtuálním výukovém prostředí, probíhá mezi nimi přímá komunikace. Výuka se velmi podobá standardní prezenční výuce.
bezkontaktní e-výuka: lektoři zadávají studentům ke zpracování komplexní úkoly. Studenti na zadáních pracují vlastním tempem a podle vlastního časového rozvržení. Jedná se o videoprezentace, texty, práci v aplikacích a další typy úkolů, ke kterým studenti následně dostávají zpětnou vazbu.

 • Často kladené otázky k bezkontaktní výuce:

1) Jedná se o dostatečnou přípravu na vysokou školu?

 • On-line výuka tvoří pouze část přípravného programu. Někteří studenti nastoupí od září prezenčně, jiní začnou výuku distanční formou a k prezenční výuce se připojí v průběhu prvního semestru (záleží na vízovém procesu) část studentů absolvuje on-line celý zimní semestr v rámci Kombinovaného programu.
 • V rámci on-line výuky se rozvíjí všechny řečové dovednosti (včetně mluvení), probíhají výklady gramatiky a nácvik výslovnosti.
 • V rámci svého zaměření si studenti osvojí českou odbornou terminologii a rozšíří oborové znalosti.
 • Zaměřujeme se i na reálie: zprostředkujeme informace o životě v ČR, její kultuře, historii a společnosti s využitím autentických materiálů.

2) Doporučujete tedy absolvovat celý přípravný kurz on-line? 

 • Nikoliv, ačkoliv je on-line výuka velice kvalitní, nemůže studentovi-cizinci plně nahradit prostředí v České republice, kdy se s češtinou setká prakticky na každém kroku (nejen ve výuce). Jakmile obdržíte vízum, informujte svou studijní referentku a ona vám zašle další instrukce, jak postupovat.
 • Standardně to ani není možné. Celý přípravný kurz distančně nenabízíme. Jsme však schopni, stejně jako v minulém akademickém roce, přizpůsobit způsob výuky aktuální situaci.

3) Jaký je režim výuky?

 • On-line výuka je složena z kombinace synchronní výuky (převážná část lekcí) a bezkontaktní e-výuky (řízené samostudium formou videoprezentací, práce s texty, videi či pracovními listy), která tvoří užitečný komponent programu připravující studenty na způsob práce na vysoké škole.
 • Řízená práce s texty a poslechy, budování dovednosti zachycování poznámek, tvoření resumé, anotací – velmi oceníte při dalším studiu na vysoké škole.
 • Nacvičuje se psaní s podrobnou zpětnou vazbou.
 • Pravidelnými testy ověřujeme dosažené znalosti studentů a poskytujeme zpětnou vazbu k dosaženým výsledkům.

4) Jaká jsou hlavní specifika on-line výuky na ÚJOP UK?

 • Nejedná se o samostatný on-line kurz, ale o variantu ročního přípravného kurzu, která vás dovede k hladkému vstupu do prezenční formy výuky.
 • Systém distančního vzdělání je na ÚJOP UK zpracován odbornými metodiky a zkušenými pedagogy.
 • Máme propracovaný sylabus a harmonogram výuky.
 • Zabezpečujeme studentům individuální studijní podporu.
 • Poskytujeme metodické vedení a plnou podporu vyučujícím.
 • Pravidelně sledujeme pokroky studentů ve výuce.
 • Využíváme moderní výukové postupy a techniku (flipped classroom, mind mapping, adaptive learning).
 • Využíváme vzdělávací aplikace (Learning Apps, Quizlet, Kahoot apod.)

5) Nezůstanu na vše sám?

 • Nemusíte se bát. Samotné vás v tom nikdy nenecháme! Po celou dobu on-line výuky jsou studenti metodicky vedeni a podporováni svými vyučujícími. Pravidelně budeme sledovat vaše pokroky ve výuce.

6) Kontrolujete nějak docházku, když bude výuka zpočátku online?

7) Jak si mohu procvičit mluvení a výslovnost, když bude probíhat výuka online?

V rámci online kurzu probíhají lekce výslovnosti se specializovanými materiály.

8) Jaké platformy a způsoby využíváte k výuce?

 • MS Teams (komunikační nástroj pro bezkontaktní výuku – třídy, online lekce, testy, úkoly, prezentace, videa...)
 • Moodle (LMS systém)
 • Zoom (online schůzky, webináře, konference)
 • Další nástroje s podporou UK
 • Výuku vedou profesionální lektoři plně proškolení k výuce on-line.

9) Bude mi stačit běžné technické vybavení?

 • Ano, dostačující je běžný PC s Windows, mikrofonem a webkamerou, stabilní internetové připojení (detailní požadavky zde).
 • Přístup do MS Teams a naši plnou podporu má každý student ÚJOP UK. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.

10) Zvládnu se účastnit online výuky, přesto, že nejsem „technický typ"?

 • Po celou dobu kurzu budete mít naši plnou podporu (můžete se na nás obracet s jakýmikoliv dotazy). Budete v denním kontaktu se svým vyučujícím. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.
 • V případě dalších dotazů k výuce či přihlášení na kurzy se na nás neváhejte obrátit!

11) Můžete mi zaslat nějakou ukázku ze současné online výuky?

Ve fotogalerii můžete vidět ilustrační obrázky z prostředí MS Teams a výuky.

ZDE si můžete pustit záznam z lekce češtiny
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (binomická věta)
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (kružnice)

Kontaktovat nás můžete pomocí e-mailu: studujop@ujop.cuni.cz.

Sledujte také nadále naše sociální sítě (FB, VK, Instagram) a web, kde se vždy dozvíte aktuální informace.


TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠICH KURZECH!

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X