Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Aktuality

Dnes začíná 56. konference ALTE, jejíž jsme členem.

12.11.2021 / CCE

Dnes začíná 56. konference ALTE, kterou hostí Universita per Stranieri di Perugia . ALTE je nezisková nevládní organizace se statutem účastníka v Radě Evropy a se zvláštním poradním statutem při OSN. Jejími členy jsou evropské instituce, které realizují zkoušky a certifikace pro studenty jazyků. UJOP je jedním ze členů této prestižní asociace. Přejeme všem řečníkům a delegátům krásný den a těšíme se, že budeme hostit další ročník této konference u nás v Praze
#alte56thconference, #alteconference

Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

16.02.2021 / CCE

Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této evropské organizaci.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme auditem ALTE znovu úspěšně prošli. Naše zkouška je první a jedinou v České republice, které se povedlo v auditu opakovaně uspět. Poprvé jsme uspěli v roce 2009 a od té doby naše členství v ALTE zaručuje zájemcům vysokou kvalitu zkoušky a mezinárodní platnost certifikátu," uvádí PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK. Právě to zkoušku CCE, poskytovanou na úrovních A1 až C1, vyvíjí a realizuje.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) bude dalších pět let patřit mezi mezinárodně uznávané jazykové zkoušky vysoké kvality, jako jsou např. britské zkoušky Cambridge Assessment English (FCE, CAE atd.) či německé zkoušky pořádané Goethe-Institutem.

Zkouška CCE rozhoduje v přijímacím řízení cizinců na vysokou školu

Na zkoušky se hlásí převážně cizinci, kteří chtějí studovat na české vysoké škole, najít pracovní uplatnění v ČR, případně získat státní občanství. „Více než polovinu testovaných tvoří studenti, kteří potřebují zkoušku ke studiu na vysoké škole v České republice. Při přijímacím řízení studentů-cizinců vyžaduje doklad o znalosti češtiny 23 veřejných vysokých škol a právě zkoušku CCE alespoň na některé z fakult uznávají téměř všechny," dodává Pečený.

Pečený zmiňuje i další aspekt, proč je pro něj a jeho tým úspěšné absolvování auditu ALTE důležité s ohledem na zájemce o zkoušku CCE: „Mezinárodní audit ALTE je nejen prověrkou odborné kvality zkoušky, ale také garancí spravedlivých a spolehlivých výsledků. A to je u jazykové zkoušky tak vysoké důležitosti zásadní. Pro většinu uchazečů je totiž složení zkoušky CCE klíčovým životním krokem, který rozhoduje o jejich budoucím osudu, tedy o tom, zda se naplní jejich sen a budou moci studovat nebo pracovat v České republice."

 

Zájemci o zkoušku CCE ji mohou skládat několikrát ročně v České republice, ale také na více než 15 místech v zahraničí (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Varšava, Vídeň, Tokio). Kromě toho ÚJOP UK nabízí zkoušku CCE i ve variantě pro mládež.

Vedle zkoušky CCE vyvíjí ÚJOP UK také Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky pro udělování státního občanství ČR se ročně účastní více než 2000 kandidátů. Díky členství v ALTE může ÚJOP UK jako jediná vysokoškolská instituce zajišťovat také Zkoušku pro trvalý pobyt v ČR.

Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE – The Association of Language Testers in Europe) vznikla v roce 1989 a v současné době má 33 plnoprávných členů. Takové členství získá pouze instituce, jejíž zkouška uspěje v nezávislém auditu ALTE. Univerzita Karlova se díky kvalitě svého testování češtiny řadí vedle institucí, jako jsou Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut. Každá jazyková zkouška, která prošla auditem ALTE, obdrží na pět let značku kvality Q.

Kontakt pro média:
PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

 

Mezinárodní konference ALTE

30.04.2019 / CCE

Minulý týden proběhla v Belgii mezinárodní konference Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE). Pravidelně zde reprezentujeme Univerzitu Karlovu a jako jediný plnoprávný člen z České republiky stojíme po boku velkých testovacích institucí, kterými jsou například Cambridge Assessment English nebo Goethe-Institut.

 

Termíny na zkoušku CCE v ČR otevřeny

02.01.2018 / CCE

Od úterý 2. 1. 2018 se můžete přihlašovat na termíny zkoušky CCE v České republice, které se budou konat v prvním pololetí roku 2018.

Vyberte si termín >>>


POZOR! Od 1. 1. 2018 došlo ke změnám ve zkoušce CCE.

Změny jsou důsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností (v původních subtestech Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test /pouze B2 a C1/) s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE.

Takto vznikla nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků. Z této nové definice konstruktu vzešla nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Více o změnách v CCE >>>

 

První kandidáti v Rakousku převzali certifikáty z češtiny!

10.07.2014 / CCE

První kandidáti v Rakousku převzali certifikáty o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince

Ve středu 9. července 2014 se ve Vídni předávala osvědčení o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), která se konala na konci března. Jednalo se o historicky první termín této zkoušky v Rakousku, kde si kandidáti z Rakouska mohli ověřit úroveň dosažené komunikační kompetence v češtině, aniž by museli jet na zkoušku CCE do České republiky.

Díky spolupráci Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK), Českého centra Vídeň a vídeňské jazykové školy Ahoj Europa Neu se povedlo otevřít nové zkušební centrum zkoušky CCE přímo v rakouské metropoli. Vídeň se tím zařadila k dalším 12 zahraničním zkušebním centrům, kde se tato možnost nabízí, a ÚJOP UK tak získal nové významné partnery, kteří podporují výuku a zkoušky z češtiny pro cizince v zahraničí.

Zkouška CCE, kterou vyvíjí ÚJOP UK, je ve Vídni nabízena na 5 úrovních obtížnosti podle Společného evropského referenčního rámce. Účastníci březnové zkoušky se hlásili na úrovně A2, B1 a C1. Úspěšní kandidáti obdrželi osvědčení z rukou ředitele Českého centra Vídeň Ing. Martina Krafla a ředitelky jazykové školy Ahoj Europa Neu Jitky Woodhams. Další termín zkoušky je naplánován na listopad tohoto roku.

 

        


Autor: Pavel Pečený
Foto: Ahoj Europa Neu – Zentrum für Ostsprachen

Historicky první termín zkoušky CCE v Rakousku

22.03.2014 / CCE

Ve dnech 20. a 21. března 2014 se ve spolupráci s jazykovou školou Ahoj Europa Neu a Českým centrem ve Vídni konal historicky první termín Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) v Rakousku.

Fotogalerie na oficiálních stránkách Facebook.

Výsledky CCE - Kyjev 2013/12

10.01.2014 / CCE

Výsledky zkoušky CCE z Kyjeva (prosinec 2013) jsou k dispozici on-line.

Výsledky CCE

18.08.2013 / CCE
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X