Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Aktuality

Otevřeli jsme zápis do pomaturitních kurzů. Připravte se s námi na studium medicíny

07.06.2022 / Kurzy

Skončili jste letos střední školu a chcete na medicínu? Připravíme vás na přijímací řízení. Během akademického roku si doplníte znalosti angličtiny, ale také vědomosti z chemie, biologie a fyziky.

Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky na lékařských fakultách a naše kurzy jsou koordinovány s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. 

Zápis do pomaturitního studia 2022/2023 je otevřený. Vyberte si jeden ze dvou typů našich kurzů:
bez statutu studenta:
příprava na lékařskou fakultu
se statutem studenta:
příprava na lékařskou fakultu + pomaturitní studium jazyků

Spolu to zvládneme.

Ukrajinští vysokoškoláci se už učí česky

26.04.2022 / Kurzy

První ukrajinští freemoveři zahájili přípravu na studium v češtině v našem studijním středisku v Praze. Ústav jazykové a odborné přípravy pro ně připravil intenzivní kurz češtiny, který zahrnuje 25 hodin týdně a kontrolované studium v aplikacích.

„Otevřeli jsme první studijní skupiny pro studenty z devíti různých fakult Univerzity Karlovy a další budou následovat v příštích týdnech. Skupiny zaměřujeme podle toho, z jakých fakult studenti pocházejí a na jaké typy programů se připravují. Speciální třídu jsme tak mohli vzhledem k počtu studentů vytvořit pro Fakultu sociálních věd, ale ukrajinští freemoveři se u nás připravují i na studium na Filozofické, Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a dalších fakultách.," uvádí vedoucí pražského studijního centra ÚJOP UK Petra Landergott Kalvínská.

První dva kurzy češtiny se zahájily v pondělí 25. dubna, ale již za týden zasednou do lavic výukového centra ukrajinští studenti lékařských fakult naší univerzity. V intenzivní výuce jazyka mají studenti možnost pokračovat až do září. Ukrajinští freemoveři se mohou stále hlásit na české vysoké školy a od října pokračovat v České republice ve studiu na jednotlivých univerzitách.

Máme nejlepší přípravné kurzy češtiny v České republice. Nyní je zdarma využijí uprchlíci

23.03.2022 / Kurzy

Bezplatné pětitýdenní jazykové kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky zahájil 22. března Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Profesionální výuku zajištují dobrovolníci z řad lektorů, kteří se na výuku češtiny pro cizince specializují.

Díky dlouholetým zkušenostem s výukou češtiny se studenti v učebnách ve Voršilské ulici mohou těšit na intenzivní a velmi efektivní výuku. Jedinečnost metody dokládá skutečnost, že se na ústavu připravují stovky uchazečů o studium na vysoké škole v češtině. Naši lektoři jsou schopní během dvou semestrů naučit studenty češtinu z nulových znalostí na úroveň B2, která odpovídá požadavkům na znalost češtiny většiny českých vysokých škol.

„Pomáháme tím, co umíme nejlíp," říká vedoucí střediska Praha Petra Landergott Kalvínská. Jazykový kurz připravili dobrovolníci na míru svým klientům, které tvoří převážně maminky s dětmi. Současně s výukou pro dospělé bude totiž probíhat i výuka děti ve školním věku a hlídání předškolních.

Další bezplatný kurz se otevírá od 29. března. V případě zájmu o naše kurzy pište na ukrajina@ujop.cuni.cz.

Fotografie: René Volfík, ÚJOP UK

Jak probíhá online výuka na ÚJOP?

11.08.2021 / Kurzy

VÝUKA OD ZÁŘÍ 2021 – PREZENČNĚ NEBO ONLINE
NENECHÁME VÁS V TOM SAMOTNÉ!

Milí studenti,

jsme velmi rádi, že jste si vybrali ke svému dalšímu studiu na vysoké škole Českou republiku a vaše první kroky budou směřovat na Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Do plánů všech zahraničních (i tuzemských) studentů zasáhla světová pandemie koronaviru, nicméně situace v České republice se postupně stabilizovala a začíná se vracet k normálu. Na ÚJOP UK jsme proto všichni připraveni začít výuku podle plánovaného harmonogramu na začátku září 2021, a to jak v našich studijních střediscích, tak on-line.

On-line výuka je realizována na platformě MS Teams, do které mají všichni naši studenti bezplatný přístup.

Platforma umožňuje audiovizuální podporu výuky (videa, prezentace), práci online v menších skupinkách nebo individuální konzultace a chat s učiteli. Jako doplňkový nástroj využíváme LMS systém Moodle a další vzdělávací nástroje podporované Univerzitou Karlovou.

Mnozí z našich studentů úspěšně absolvovali velkou část akademického roku 2020/2021 on-line a od října již nastupují na české vysoké školy.

 

 

 

 • Základní pojmy:

synchronní on-line výuka: lektor i studenti jsou ve stejnou dobu přítomni ve virtuálním výukovém prostředí, probíhá mezi nimi přímá komunikace. Výuka se velmi podobá standardní prezenční výuce.
bezkontaktní e-výuka: lektoři zadávají studentům ke zpracování komplexní úkoly. Studenti na zadáních pracují vlastním tempem a podle vlastního časového rozvržení. Jedná se o videoprezentace, texty, práci v aplikacích a další typy úkolů, ke kterým studenti následně dostávají zpětnou vazbu.

 • Často kladené otázky k bezkontaktní výuce:

1) Jedná se o dostatečnou přípravu na vysokou školu?

 • On-line výuka tvoří pouze část přípravného programu. Někteří studenti nastoupí od září prezenčně, jiní začnou výuku distanční formou a k prezenční výuce se připojí v průběhu prvního semestru (záleží na vízovém procesu) část studentů absolvuje on-line celý zimní semestr v rámci Kombinovaného programu.
 • V rámci on-line výuky se rozvíjí všechny řečové dovednosti (včetně mluvení), probíhají výklady gramatiky a nácvik výslovnosti.
 • V rámci svého zaměření si studenti osvojí českou odbornou terminologii a rozšíří oborové znalosti.
 • Zaměřujeme se i na reálie: zprostředkujeme informace o životě v ČR, její kultuře, historii a společnosti s využitím autentických materiálů.

2) Doporučujete tedy absolvovat celý přípravný kurz on-line? 

 • Nikoliv, ačkoliv je on-line výuka velice kvalitní, nemůže studentovi-cizinci plně nahradit prostředí v České republice, kdy se s češtinou setká prakticky na každém kroku (nejen ve výuce). Jakmile obdržíte vízum, informujte svou studijní referentku a ona vám zašle další instrukce, jak postupovat.
 • Standardně to ani není možné. Celý přípravný kurz distančně nenabízíme. Jsme však schopni, stejně jako v minulém akademickém roce, přizpůsobit způsob výuky aktuální situaci.

3) Jaký je režim výuky?

 • On-line výuka je složena z kombinace synchronní výuky (převážná část lekcí) a bezkontaktní e-výuky (řízené samostudium formou videoprezentací, práce s texty, videi či pracovními listy), která tvoří užitečný komponent programu připravující studenty na způsob práce na vysoké škole.
 • Řízená práce s texty a poslechy, budování dovednosti zachycování poznámek, tvoření resumé, anotací – velmi oceníte při dalším studiu na vysoké škole.
 • Nacvičuje se psaní s podrobnou zpětnou vazbou.
 • Pravidelnými testy ověřujeme dosažené znalosti studentů a poskytujeme zpětnou vazbu k dosaženým výsledkům.

4) Jaká jsou hlavní specifika on-line výuky na ÚJOP UK?

 • Nejedná se o samostatný on-line kurz, ale o variantu ročního přípravného kurzu, která vás dovede k hladkému vstupu do prezenční formy výuky.
 • Systém distančního vzdělání je na ÚJOP UK zpracován odbornými metodiky a zkušenými pedagogy.
 • Máme propracovaný sylabus a harmonogram výuky.
 • Zabezpečujeme studentům individuální studijní podporu.
 • Poskytujeme metodické vedení a plnou podporu vyučujícím.
 • Pravidelně sledujeme pokroky studentů ve výuce.
 • Využíváme moderní výukové postupy a techniku (flipped classroom, mind mapping, adaptive learning).
 • Využíváme vzdělávací aplikace (Learning Apps, Quizlet, Kahoot apod.)

5) Nezůstanu na vše sám?

 • Nemusíte se bát. Samotné vás v tom nikdy nenecháme! Po celou dobu on-line výuky jsou studenti metodicky vedeni a podporováni svými vyučujícími. Pravidelně budeme sledovat vaše pokroky ve výuce.

6) Kontrolujete nějak docházku, když bude výuka zpočátku online?

7) Jak si mohu procvičit mluvení a výslovnost, když bude probíhat výuka online?

V rámci online kurzu probíhají lekce výslovnosti se specializovanými materiály.

8) Jaké platformy a způsoby využíváte k výuce?

 • MS Teams (komunikační nástroj pro bezkontaktní výuku – třídy, online lekce, testy, úkoly, prezentace, videa...)
 • Moodle (LMS systém)
 • Zoom (online schůzky, webináře, konference)
 • Další nástroje s podporou UK
 • Výuku vedou profesionální lektoři plně proškolení k výuce on-line.

9) Bude mi stačit běžné technické vybavení?

 • Ano, dostačující je běžný PC s Windows, mikrofonem a webkamerou, stabilní internetové připojení (detailní požadavky zde).
 • Přístup do MS Teams a naši plnou podporu má každý student ÚJOP UK. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.

10) Zvládnu se účastnit online výuky, přesto, že nejsem „technický typ"?

 • Po celou dobu kurzu budete mít naši plnou podporu (můžete se na nás obracet s jakýmikoliv dotazy). Budete v denním kontaktu se svým vyučujícím. Navíc bude každý student pro práci s platformou MS Teams proškolen.
 • V případě dalších dotazů k výuce či přihlášení na kurzy se na nás neváhejte obrátit!

11) Můžete mi zaslat nějakou ukázku ze současné online výuky?

Ve fotogalerii můžete vidět ilustrační obrázky z prostředí MS Teams a výuky.

ZDE si můžete pustit záznam z lekce češtiny
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (binomická věta)
ZDE si můžete pustit záznam z výuky matematiky (kružnice)

Kontaktovat nás můžete pomocí e-mailu: studujop@ujop.cuni.cz.

Sledujte také nadále naše sociální sítě (FB, VK, Instagram) a web, kde se vždy dozvíte aktuální informace.


TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠICH KURZECH!

Karel IV. uzavřel letní školu FLAS

18.07.2021 / Kurzy

Intenzivní jazykový kurz Letní škola češtiny SUMMER FLAS PRAGUE pro americké studenty, kteří získají stipendium Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship. Stejně jako minulý rok, FLAS proběhl online a ve spolupráci s University of Pittsburgh (The Slavic, East European and Near East SUMMER LANGUAGE INSTITUTE).

Ve 140 hodinách jazykové výuky na pokročilé úrovni (intemediate a advanced), v 6 týdnech od 7. června do 16. července a za účasti 6 studentů jsme absolvovali výuku tematicky rozdělenou do pěti bloků, podle učebnice Čeština pro cizince B1 od Marie Boccou Kestřánkové.

V první půli denního vyučovacího bloku jsme kladli důraz nejen na praktickou jazykovou výuku, ale také na akademický jazyk a komunikaci. V druhé půli jsme se věnovali každé pondělí a čtvrtek české literatuře, v úterý jsme měli zajímavé hosty jako guest speakers, ve středu byl filmový blok a v pátek historicko – kulturní přednášky.

V průběhu kurzu jsme rovnoměrně dbali na komunikaci mluvenou i psanou, procvičovali jsme čtení a poslech, a samozřejmě jsme nezapomněli ani na gramatiku. Kurz korespondoval jak s Evropským referenčním rámcem (SERR), tak s americkým jazykovým rámcem ACTFL. Samozřejmou součástí byla individuální podpora studentů, a to především v rámci konzultace závěrečných prezentací

Studenti Kristýna, Jesse, Alexis, Cullan, Juan a Štěpán uzavřeli letní školu FLAS standardizovanou ústní zkouškou SLI PITT Oral Exit Interwiev a společnou prezentací na jimi zvolené téma, kterým byl tento rok „Karel IV". Všichni obdrželi osvědčení o absolvování kurzu a vysvědčení, vystavené Pittsburghskou univerzitou.

Autorka: Šárka Boušková Vašíčková

 

Studenti úspěšně završili nelehký covidový akademický rok 20/21

25.06.2021 / Kurzy

Když jsme vítali studenty v našich studijních střediscích ÚJOP UK, nikdo si neuměl představit, že tento rok bude tak zvláštní. Nejnáročnější rok v historii středisek Poděbrady a Mariánské lázně přesto skončil pozitivně a studenti si na slavnostních zakončeních převzali certifikáty o úspěšném absolvování kurzů.

Mariánské Lázně - Slavnostní zakončení 2020-2021


Závěrečné společné setkání se v Mariánských lázních konalo v hlavním sálu společenského domu CASINO v samém srdci lázní. Při ukončení intenzivní přípravy v Mariánských Lázních ocenil ředitel Petr Hála nejlepší studenty a všichni si vzájemně popřáli úspěch u náročných přijímacích zkoušek na vysněné fakulty. Velké poděkování směřoval ředitel střediska také celému týmu pracovníků od provozních přes vyučující, kteří se museli vyrovnat s velmi specifickými podmínkami. Studenti byli převážnou část roku prakticky izolováni v našich kolejích (v denní péči provozních pracovníků) a vyučující své studenty posouvali ve znalostech a dovednostech naopak bez přímého kontaktu.

Poděbrady - Slavnostní zakončení 2020-2021

On-line i přímý způsob komunikace se studenty se osvědčil při slavnostním loučení s názvem Graduatio i v Poděbradech. Na zakončení akademického roku se fyzicky dostavilo přibližně 60 procent studentů a velké procento studentů mimo ČR sledovalo slavnostní akt přes počítač. Někteří studenti se nemohli zúčastnit např. z důvodu přijímacích zkoušek na VŠ. Ředitel střediska Martin Melcer poděkoval studentům za studijní pracovitost a svědomitost a v neposlední řadě za trpělivost při zvládání komplikací způsobených pandemií covid-19. Rovněž společně s třídními učiteli předal dárky pro nejlepší absolventy kurzů a certifikáty o jejich absolvování a popřál jim úspěšný vstup do dalších studijních let. Poděkoval za zvládnutí akademického roku také všem vyučujícím i ostatním kolegům, díky kterým mohlo studijní středisko fungovat. Na závěr informoval studenty o tom, že mají na celý den zámeckou zahradu k dispozici, čehož některé třídy se svými vyučujícími využili ať už k tanci či ke grilování.

 

Metodika: Co jsme se naučili z on-linu pro běžnou „offline" výuku

15.06.2021 / Kurzy

Učit jazyk on-line vyžaduje osvojit si nástroje umožňující interakci, sledování práce studentů, efektivní a rychlé hodnocení a také oživení a opepření troškou zábavy. Jak propojit lákavý obal a kvalitní náplň? Odpověď na tuto otázku nabídlo lektorům češtiny letošní Metodické sympozium, které se zaměřilo na výuku gramatiky a výslovnosti v češtině pro cizince.

Semináře, určené pracovníkům Českých center a lektorům zahraničních bohemistických pracovišť, se soustředily na tři klíčová témata: fonetika, gramatika, on-line výuka. V pracovních skupinách účastníci kurzu pod vedením odborníků společně docházeli k objevování toho, jak mohou aspekty on-line výuky obohatit další výuku ve třídě, jak efektivně navázat na to, co se v posledním roce v on-linu naučili.

„Bylo přínosné poznat, že jsme v on-line výuce nezávisle na sobě dospěli k podobnému využití tohoto prostředí a jsem ráda za inspiraci možnostmi využití aplikací a her, které jsem neznala," zhodnotila význam semináře Elena Bartošová z České školy v Madridu.

Metodické sympozium probíhalo už podruhé on-line a i letos rozšířily řady prezentujících lektorů z ÚJOP UK osobnosti z dalších institucí zabývajících se češtinou pro cizince, jako je Ústav bohemistických studií UK. Pro lektory ze vzdálenějších destinací rozšířilo Metodické a odborné centrum navíc nabídku kurzů o on-line Malé metodické léto (5. a 6. 9.) a semestrální kurz SMEČ (od října 2021), na které máte možnost se ještě přihlásit.

Autor: Petra Jirásková

 

Letní intenzívní kurz německého jazyka v Poděbradech

20.05.2021 / Kurzy

Letní česko-rakouská škola pro vysokoškolské studenty, Sommerkolleg 2021, se koná od 4. 7. do 18. 7. 2021 v Poděbradech. Intenzívní kurz německého jazyka povedou rakouské lektorky a proběhne ve společnosti rakouských vysokoškolských studentů.
Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit do 15. 6. 2021 na mailové adrese zmudova.stepka@seznam.cz

Podrobné informace k tomuto kurzu.

Informační dopisy byly rozeslány, těšíme se na vás!

17.08.2020 / Kurzy

Milí studenti,

minulý týden jsme vám, našim budoucím studentům (přípravné kurzy pro cizince), rozeslali podrobné informační dopisy.
Doporučujeme si dopis určený vám pečlivě přečíst a seznámit se se všemi instrukcemi.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 224 990 420 nebo e-mailem: studujop@ujop.cuni.cz

Pokud jste informační dopis nedostali, kontaktujte svou studijní referentku a dopis si můžete stáhnout na této stránce:
http://ujop.cuni.cz/informace-pred-prijezdem.

Těšíme se na vás již brzy na našich kurzech!

 

Benjamin Uwamahoro a jeho cesta z Mariánských Lázní do bílého pláště lékaře

10.08.2020 / Kurzy

Přinášíme vám rozhovor s lékařem z Rwandy, který se rozhodl využít vládního stidpendia a přijet na přípravný kurz (český jazyk a odborné předměty) do našeho střediska v Mariánských Lázních.

Jak se mu vede nyní a co ho překvapilo na životě a práci v Čechách?

"...Hlavním důvodem bylo, že se naskytla možnost vládního stipendia v České republice. Byl jsem vybrán na základě výsledků u maturity a prospěl jsem ve výběrovém řízení.
Vy jste studoval v angličtině?
Nikoliv, v češtině. Podmínka toho stipendia byla výuka v českém jazyce. Karlova univerzita má už dlouhá léta zkušenost s cizinci. První ročník jsem strávil na Ústavu jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázních. Kromě

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

S Mudr. Uwamahoro jsme před lety natočili i video, kde se dozvíte, co pro něj rok přípravného studia znamená.
Video můžete zhlédnout ZDE.

 

První letní škola mládeže online je za námi

31.07.2020 / Kurzy

První Letní škola mládeže online právě skončila.

Učili jsme se spolu, smáli jsme se spolu a loučili jsme se spolu opravdu neradi...

Těšíme se na vás na kurzech od září 2020 a s některými z vás opět na letní škole v roce 2021 :-).

Nové zaměření studijních středisek

29.06.2020 / Kurzy

Milí studenti, rodiče, přátelé,

naše studijní střediska se budou od září 2020 více profilovat a oborově sjednocovat. 

Jsme si jistí, že tyto změny povedou nejen k upřesnění a zjednodušení struktury našich kurzů, ale pomohou nám udržet a nadále rozvíjet vysokou úroveň přípravy našich studentů. 

Zaměření středisek ÚJOP UK bude následující

Kurzy češtiny pro cizince (intenzivní/neintenzivní/individuální a příprava pro lékaře-cizince) ve středisku PRAHA (Voršilská).

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat centrální studijní oddělení: studujop@ujop.cuni.cz, 227 990 420

 

Slavnostní ukončení akademického roku 2019/2020

23.06.2020 / Kurzy

Vážení přátelé,

akademický rok 2019/2020 je u konce. Všem vám děkujeme za vaši přízeň a podporu a těšíme se na vás v našich kurzech od září 2020. S některými z vás na online letních kuzech :-).

Níže přinášíme fotografie ze slavnostního předávání osvědčení našim studentům.

28.5.2020 - Mariánské Lázně

2.6. 2020 - Praha-Krystal

3.6.2020 - Liberec

5.6.2020 - Praha-Hostivař

8.6.2020 - Poděbrady

12.6.2020 - Praha-Albertov

 

Výsledky závěrečné zkoušky

05.06.2020 / Kurzy

Minulý týden byl ve znamení závěrečné zkoušky z češtiny. Na střediscích, která se specializují na roční přípravné programy, proběhly závěrečné zkoušky.

Ačkoli byl tento rok průběh zkoušky netradiční a provázelo ho mnoho mimořádných opatření v souvislosti s epidemií nemoci covid-19, všechno dobře dopadlo.

Zkouška byla uzpůsobena okolnostem (například zkoušení v malých skupinách), nicméně zůstala zachována na požadované úrovni a rovněž byly otestovány všechny řečové dovednosti. Studenti to letos neměli lehké, ale díky propracovaným přípravným materiálům i bezvadné podpoře učitelů vše zvládli.

Celkově u zkoušky z češtiny uspělo téměř 88 % studentů (z toho 68 % na úrovni B2 a 20 % na úrovni B1). Výsledek je tak srovnatelný s minulým rokem, což je potvrzením efektivity konceptu bezkontaktní výuky, kterou ÚJOP UK v mimořádné situaci zavedl.

Studenti, kteří nebyli úspěšní nebo si chtějí svůj výsledek zlepšit, mají v červnu možnost opravného termínu.

 

NOVINKA! Bakalářský program v angličtině

20.05.2020 / Kurzy

Milí studenti-cizinci, chcete se naučit česky během 3 let na velmi vysoké úrovni a přitom se dozvědět spoustu zajímavostí z oblasti moderní historie, politiky a kultury Střední Evropy? 

3letý bakalářský program History and Area Studies (HAS) vám vše toto nabízí.

Program je organizován a veden Ústavem mezinárodních studií Fakutly Sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 • porozumíte politickému, společenskému a kulturnímu dění ve Střední Evropě
 • ovládnete češtinu
 • studujete s nadanými studenty z celého světa 
Termín pro přihlášení pro akademický rok 2020/2021 byl nyní prodloužen! 

Včasná registrace: 30.6.2020 (doporučujeme především vízovým studentům).
Ukončení přijímání přihlášek: 31.8.2020 

Čím je HAS výjimečný? Více se dozvíte zde.
Přihlášku je možné vyplnit zde.

Online výuka jede na plný plyn...nic nekončí, pokračujeme dál

08.04.2020 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, přátelé!

Současná situace není jednoduchá pro nikoho z nás a my si velmi vážíme vašich slov podpory a poděkování (především našim pedagogům a vedení ÚJOP UK), která nám zasíláte. Věřte, že pochvala a váš pokrok ve studiu je pro nás tou největší odměnou.

Naši studenti denně pokračují ve svém snažení, účastní se online lekcí českého jazyka i odborných předmětů.

Protože 1 fotografie či video vydá za víc než 100 slov, rozhodli jsme se vám přiblížit, jak to vypadá u našich studentů pomocí foto příspěvků, které nám právě naši milí studenti denně zasílají.

Milí studenti, děkujeme za vaši trpělivost a píli, se kterou pokračujete ve svém studiu a spolu s našimi skvělými pedagogy věříme, že dosáhnete svého cíle a na vámi vybranou vysokou školu se dostanete!

Vám, rodiče, děkujeme především za psychickou podporu, která je pro vaše děti-naše studenty velmi důležitá nejen v těchto nelehkých dnech.

Držíme Vám palce a zůstáváme s vámi!!!

 

Video příspěvek z online výuky studentů Poděbrad (skupina Pre-Programe) můžete zhlédnout na našem FB pod odkazem zde.
Video příspěvek z online výuky studentů Praha-Hostivař můžete zhlédnout na našem FB pod odkazem zde.

Fotografie níže jsou od studentů středisek Praha-Albertov, Liberec, Mariánské Lázně, Krystal. Svůj příspěvek s námi sdíleli i studenti (učitelé) Zdokonalovacího kurzu češtiny jako cizího jazyka. 

Děkujeme všem za zaslání fotografií!!!

 

 

 

Slavnostní předání osvědčení studentům z Číny

17.02.2020 / Kurzy

V pátek 14. února byla v Císařském salonku Karolina předána osvědčení studentům měsíčního intenzivního kurzu angličtiny.

GRATULUJEME!

Zdokonalovací kurz češtiny pro učitele - přihlášky otevřeny!

12.02.2020 / Kurzy

Vážení učitelé!

Po roce pro vás opět otevíráme možnost přihlásit se do oblíbeného kurzu určeného vám - učitelům češtiny jako cizího jazyka v ČR i v zahraničí.

Kurz doporučujeme též pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří, kteří se ve své pedagogické praxi věnují žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština. 

Studenti kurzu obdrží průkaz účastníka CŽV UK. Absolventi kurzu získají na závěr kurzu (po splnění všech studijních požadavků a obhájeni závěrečné práce) osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT ČR (č.j. MSMT- 7420/2018-2-382).

Přihlásit se můžete ZDE.

Těšíme se na vás!

Středisko Albertov v novém kabátě...

11.02.2020 / Kurzy

Díky zprávě z minulého týdne jsme si uvědomili, že je na čase, abychom si začali povídat o velkých změnách, které letos čekají naše středisko ÚJOP UK Albertov - Kurzy češtiny pro cizince.

Univerzitní menza, která byla slavnostně otevřena 3. února, se totiž nachází v budově bývalé koleje Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici, kam se po letním semestru nastěhuje středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy UK Praha-Albertov.

Koncem ledna si paní ředitelka střediska spolu se zástupci vedení ÚJOP UK v doprovodu architektů prohlédla zrekonstruované prostory, ve kterých se budou nacházet učebny, knihovna, kanceláře, kuchyňky a sociální zařízení.

Každé naše středisko nese název podle místa, ve kterém se nachází. Proto toto středisko změní svůj oficiální název a do nového akademického roku vstoupí jako středisko Praha-Voršilská. Nicméně, název Albertov zůstane nejenom v srdcích lektorů a absolventů střediska, ale také zůstane názvem studentského klubu, který bude pokračovat ve své činnosti v nových prostorech.

I vy můžete být u toho (http://ujop.cuni.cz/klub-albertov).

Stačí podat přihlášku a stát se naším studentem.

         

Slavnostní předání certifikátů-Albertov

27.01.2020 / Kurzy

Ve středu 22. ledna proběhlo ve velkém sále Novoměstské radnice slavnostní předání certifikátů úspěšným absolventům semestrálních kurzů českého jazyka střediska Praha-Albertov. Akce se neobešla bez srdečných shledání, loučení a nekonečných objetí :-).

Pokud jsou mezi vašimi přáteli či příbuznými cizinci, kteří se stále nemohou rozhodnout, kde se naučit česky, doporučte jim naše Kurzy češtiny pro cizince střediska Praha-Albertov. Z naší nabídky intenzivních i neintenzivních (dopoledních/večerních) kurzů si vybere opravdu každý.

               

               

               

               

Více fotografií zde.

Probíhá semestrální zkouška B1

24.01.2020 / Kurzy

Dnes ve všech studijních střediscích ÚJOP UK začala semestrální zkouška z češtiny na úrovni B1. Přejeme studentům hodně štěstí!

(foto - ÚJOP UK Krystal)

                   

Přinášíme záznam přímého přenosu z Prezentace Study in the Czech Republic

21.01.2020 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, zájemci o studium na našich kurzech :-)

Na konci roku 2019 se naše milé kolegyně, zástupkyně ředitele Ústavu jazykové a odborné přípravy, Ing. Michaela Šolcová a Oxana Kravchenko z marketingu účastnily přímého přenosu mezi Českým centrem Moskva a jednotlivými univerzitami v České republice. Odprezentovaly možnosti, které nabízí ÚJOP UK zahraničním studentům a daly prostor dotazům studentů, kteří byli online.

Pokud jste tento přenos nestihli nebo nevěděli, že se vysílá, můžete si nyní znovu pustit prezentaci programů ÚJOP UK (video je v ruštině).

S dotazy se obracejte na marketing@ujop.cuni.cz.

Těšíme se na vás na našich kurzech!

VIDEO ZDE.

Albertovští studenti se učí češtinu zajímavou formou nejen ve škole...

04.11.2019 / Kurzy

Většina studentů našeho střediska Praha-Albertov studuje češtinu pro běžný život a práci.
Aby studenti lépe poznali Českou republiku, paní lektorky pro ně připravují  zajímavé výlety, exkurze, dny jazykové samostatnosti a jiné akce během Kulturních střed.

Nabízíme krátké ohlédnutí za kulturními středami letošního podzimu. A spoustu skvělých zážitků nás ještě čeká!

Video sestřih můžete zhlédnout zde.

 

 

Bojíte se rádi...? Studenti v Poděbradech Halloween milují :-)

01.11.2019 / Kurzy

Halloween v Čechách sice nemá dlouhou tradici (byly a jsou tu dušičky), ale rychle se zabydluje.

Studenti ho milují a rádi se baví. V Poděbradech na zámku se každý rok koná halloweenská akce. Veselá, ale se strašidelnou tématikou.

Více fotograficí na našem oficiálním FB zde.

   

   

   

   

 

Krystalovští studenti navštívili Západočeskou univerzitu

30.10.2019 / Kurzy

Na konci října navštívili studenti střediska Praha-Krystal město Plzeň a seznámili se blíže s nabídkou studijních programů, které nabízí Západočeská univerzita. Jelikož se exkurze zúčastnili především umělecky zaměření studenti, zajímala je nejvíc Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

                 

   

   

   

 

 

Na UK otevřen nový Bc. program v angličtině

21.10.2019 / Kurzy

Faculta sociálních věd spolu s ÚJOP UK otevírá nový tříletý studijní program v angličtině: History and Area Studies (HAS)

Přihlášky do tohoto studijního programu budou otevřeny od listopadu 2019.

Více informací naleznete na stránkách Fakulty sociálních věd: http://bit.ly/history_and_area_studies

 

                                                

Chcete se stát lékařem?

14.10.2019 / Kurzy

Každý stát potřebuje lékaře a my jsme proto rádi, že se neustále zvyšuje poptávka po lékařských oborech v České republice (viz úryvek z deníku Právo níže).

Studium lékařských oborů i samotné přijímací zkoušky jsou náročné, proto vám každoročně ÚJOP UK nabízí POMATURITNÍ KURZY, díky kterým i méně úspěšní studenti zvýší své šance dostat se na vysněnou lékařskou fakultu (téměř 100% úspěšnost absolventů).

Cizincům nabízíme přípravné kurzy češtiny a odborných předmětů (více informací zde).
Lékařům-cizincům nabízíme kurzy češtiny a přípravy Seminář Systém zdravotnictví a práva (více informací zde).

"Na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, nastoupilo v tomto týdnu na obor všeobecné lékařství v českém jazyce ke studiu více než 300 studentů. Je to přibližně o 50 budoucích lékařů více než vloni. Vláda patnáctiprocentní růst počtu studentů všeobecného lékařství letos podpořila částkou 500 milionů korun, z níž lékařské fakultě v Plzni připadlo přes 62 milionů.
„Pro fakultu změna znamená mimo jiné reorganizaci rozvrhů prvních ročníků a nákup vybavení a studijních materiálů, konkrétně například mikroskopů pro výuku histologie," řekl proděkan pro výuku všeobecného lékařství Jiří Ferda."

Region vydání: Právo - jihozápadní Čechy

                                             

 

 

 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem...Začínáme již 5.října!

27.09.2019 / Kurzy

Věděli jste, že Ústav jazykové a odborné přípravy nabízí výuku 7 cizích jazyků?

ANO! 

Nabízíme vám kurzy:

Který z nich si vyberete VY?

Přihlášky pod odkazy u jednotlivých jazyků výše. A nezapomeňte! Začínáme již 5. října!

Těšíme se na vás na našich kurzech!

Tým ÚJOP :-)

                                           

Slavnostní zahájení 2019/2020 v Karolinu

16.09.2019 / Kurzy

Akademický rok 2019/2020 byl již zahájen na všech střediscích ÚJOP UK. 

Studenti byli ke studiu přivítáni na všech střediscích zvlášť a oficiálně také v nádherné historické budově Karolina, kde si zazpívali společně studentskou hymnu "Gaudeamus igitur". Tuto studentskou hymnu uslyší jistě za rok při imatrukulacích na vybraných vysokých školách a poté znovu za pár let při promocích.
Aby se tak stalo, budou jim učitelé i ostatní zaměstnanci středisek ÚJOP UK pomáhat, a studenti se jistě budou na hodiny připravovat :-) 

Věříme, že společně "proplujeme" dalším akademickým rokem, kde se mladí studenti naučí skvěle český jazyk, zdokonalí své odborné znalosti a najdou si nové přátele!

PŘEJEME VÁM VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ, PEVNÉ NERVY A AŤ SE VÁM U NÁS LÍBÍ!

Více fotografií můžete nalézt zde.

               

      

    

 

    

    

 

Zahájení v Liberci a Mariánských Lázních

13.09.2019 / Kurzy

Začátek září patří zahájení všech ročních a semestrálních kurzů ÚJOP UK.

Jsme moc rádi, že opět přijelo na naše kurzy velké množství studentů a my vám nyní přinášíme alespoň pár fotografií z jednotlivých zahájení školního roku 2019-2020 ve střediscích Liberec a Mariánské Lázně.

Atmosféra byla prostě úžasná! Přesvědčte se sami... :-)

Foto 1-4 ze zahájení v Liberci. Více foto zde.

     

  

 

Foto 5-7 ze zahájení v Mariánských Lázních. Více foto zde.

                             

 

  

 

 

 

Krystal začal magicky - 9.9.2019 v 9:00 :-)

09.09.2019 / Kurzy

Studenti našeho "nejhumanitnějšího, nejumělečtějšího a nejarchitektoničtějšího" střediska ÚJOP UK Krystal zahájili školní rok v magickém čase - 9. měsíce, 9. dne, v 9 hodin. :-).

Ředitelka střediska PhDr. Zdena Malá oslovila studenty uvítací řečí. Co tento rok přinese studentům a učitelům? O čem teď sníme a čeho dosáhneme ke konci školního roku? Co ovlivní dosažení cílů každého studenta?

Doufáme, že každý vynaloží veškeré úsilí, aby splnil své sny, a tento rok přinese všem hodně radostných okamžiků a zasloužený úspěch.

Více informací si můžete přečíst (v ruštině) na blogu střediska.

  

  

29. ročník kurzu pro Krajany

16.08.2019 / Kurzy

Praha, 14. srpna 2019 - Na Univerzitě Karlově v těchto dnech vrcholí Kurz češtiny pro krajany, kterého se účastní celkem 66 frekventantů z 31 zemí celého světa. Slavnostní zakončení kurzu proběhne ve čtvrtek 15. srpna 2019 od 10.00 hodin v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha 1-Hradčany).

Již po devětadvacáté pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce Kurz českého jazyka pro krajany. Kurz je zejména určen pro české krajany žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit jazyk svých předků, seznámit se s českou kulturou a poznat Českou republiku. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program, vyplněný kulturními a sportovními aktivitami. Z celkového počtu 155 zájemců, vybrala letos komise 60 krajanů, kterým byl studijní pobyt uhrazen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí. Kurz se těší mezi krajany velké oblibě, někteří z nich se na něj proto opakovaně vrací i jako samoplátci. Příkladem je paní Margareta Supik z amerického Baltimoru. Ta přijela na kurz poprvé s manželem v roce 2001, letos se účastní už podevatenácté. „Vždycky jsem chtěla mluvit jiným jazykem než anglickým. K lásce k českému jazyku mě motivovala moje první učitelka češtiny v Poděbradech. Známe se skoro dvacet let a dnes jsme přítelkyně," popisuje paní Supik.
V roce 2020 bude Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy společně se svými partnery pořádat jubilejní, již 30. ročník kurzu.

KONTAKT:
Mgr. Martin Ocknecht, + 420 728 756 422
Vedoucí oddělení marketingu
martin.ocknecht@ujop.cuni.cz

Na shledanou příští rok!

Více fotografií na FB.

     

  

  

 

Autor počítačové hry odpovídal na dotazy studentů

10.08.2019 / Kurzy

Odpovědi na otázku Co Češi dáli světu je i počítačová hra Chuchel, oceňována za svůj humor, grafiku, hudbu a celkovou atmosféru.

V roce 2018 na Independent Games Festival v San Francisku hra dostala hlavní cenu za vizuální zpracování. Studenti kurzu Čeština a česká kultura se setkali s její autorem.

Více fotografií na FB.

  

Planeta Česko očima studentů

09.08.2019 / Kurzy

Česká přírodovědná dokumentaristika má svůj klenot. Tím je první český celovečerní film Mariána Poláka Planeta Česko.

Díky tomuto skvělému dokumentu studenti letního kurzu Čeština a česká kultura měli českou přírodu pod lupou a na dosah ruky, aniž by museli vstát z křesla v kino MAT.

O filmu a dění kolem něj pak studenti mluvili se střihačem Tomášem Doruškou.

Více fotografií na FB

  .

Jak se v létě seznámit? Jedině na parníku :-)

06.08.2019 / Kurzy

Jak mezi sebou co nejlépe a nejrychleji seznámit početnou skupinu lidí z celého světa?

Pozvat je na dlouhou seznamovací party na parníku! Lidem nezbyde nic jiného, než začít komunikovat mezi sebou a dobře se bavit. Obzvlášť, když loď je bohatě vybavená skvělým jídlem a uvítacím přípitkem je světově proslulý likér Becherovka (samozřejmě jen pro dospělé!). Tento recept jsme použili pro naše studenty a dokonce jsme ho vylepšili investigativní hrou Najdi si svého protějška. Chcete znát podrobnosti? Přijeďte k nám (i) příští léto!

Více informací o právě probíhající Letní škole češtiny a české kultury naleznete pod odkazem zde.

Foto ze seznamovací party 2019 naleznete v albu na FB (pod odkazem zde).

  

  

 

Studenti letní školy mládeže na Hradě :-)

03.08.2019 / Kurzy

Kurátoři Letní školy mládeže se snažili ukazovat a vypravovat studentům nejen o pražských událostech starých časů, ale také hodně vyprávěli o skutcích nedávných. Studenty zaujalo povídání o současném prezidentovi České republiky a o prvním prezidentovi T.G. Masarykovi. A ještě se jim podařilo vykoupat se v duze :-).

Letní škola skončila 2. srpna a my už se nyní začínáme připravovat na další ročník :-)

Více fotografií na našem FB.

  

Závěr Letní školy v Poděbradech

30.07.2019 / Kurzy

26. července skončily další 2 Letní školy - v Praze a v Poděbradech.

Čtyři týdny byly natolik naplněné intenzivní češtinou, každodenními exkurzemi, výlety a soutěžemi, že pro všechny účastníky utekly zcela bez povšimnutí.

Rozloučení se studenty letních (a jiných) kurzů je vždy trochu smutné. Je to však také skvělá příležitost ke sdílení zkušeností, výměně kontaktů a přemýšlení o nových setkáních na našich dalších letních školách.

Mimochodem, jedná z nich, Čeština a česká kultura, začala včera - v pondělí 29. července ve středisku Praha-Albertov. Nenechte si ujít skvělé prožitky v příštích čtyřech týdnech.

Mezitím se můžete podívat na závěr Letní školy v Poděbradech v naší fotogalerii na Facebooku.

  

  

  

Novinky z Letní školy v Poděbradech :-)!

25.07.2019 / Kurzy

Studenti 30. Letní školy slovanských studií nás mile překvapili svými nápaditými prezentacemi o svých zemích, městech a regionech. Připravili si pestrý program, ve kterém nechyběla hudba, tanec a mnoho chutného jídla.
Akce se zúčastnili studenti ze 13 zemí, mezi zeměmi nechyběla například Francie, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Velká Británie, Amerika, Německo, Tchajwan a další. Studenti i hosté si den užili a vládla přátelská atmosféra.

Více fotografií naleznete na našem FB pod odkazem zde.

 

   

 

 

Studenti Letní školy mládeže se seznamují s Prahou :-)

22.07.2019 / Kurzy

Léto je v plném proudu a před pár dny začala další z letních škol ÚJOP UK, a to Mezinárodní letní škola rusky mluvící mládeže. Přinášíme pár fotografií z jejich první procházky po Praze. 

 

 

  

  

  

Chcete se naučit pořádně česky? Přijďte k nám!

18.07.2019 / Kurzy

Pro všechny cizince, kteří se chtějí naučit česky máme skvělou příležitost.Nabízíme vám kvalitní kurzy v centru Prahy (Praha 2 - Albertov).

Nabídka kurzů češtiny Praha-Albertov:

Pokud nepotřebujete vízum, můžete se přihlásit ještě na kurzy, které začínají za necelé 2 měsíce (září 2019)!

Pokud vízum potřebujete, rádi vás uvidíme na kurzech od února 2020 nebo na kurzech od září 2020 (na šestitýdenní kurz se můžete hlásit již nyní, stačí vám pouze krátkodobé vízum!).

Pokud ještě nemáte plány na léto, zbývá pár dní, kdy se ještě můžete přihlásit na Letní školu "Čeština a česká kultura"!

Ať se rozhodnete pro jakýkoliv náš kurz češtiny, věřte, že ÚJOP UK je ta správná volba!

Pro více informací pište na marketing@ujop.cuni.cz

 

Letní škola slovanských studií v plném proudu!

17.07.2019 / Kurzy

V rámci Letní školy slovanských studií, která již tradičně probíhá v krásném lázeňském městě Poděbrady, se konal tzv. Český večer.

Studenti Letní školy slovanských studií přijeli do Poděbrad z mnoha zemí světa. Na českém večeru se studenti seznámili nejen s geografií naší země, ale také s tím, co Česká republika přinesla světu. Kromě zajímavých zvyků a tradičních jídel je to například sklo, boty, hudba a tance (mazurku a polku se studenti naučili tančit ještě téhož večera), literatura, vědecké objevy a samozřejmě pivo!

Zajímavou přednášku o historii českého pivovarnictví s následující ochutnávkou měl historik, pivní blogger a sládek Michal Horáček.

Více fotografií naleznete na FB stránce: https://www.facebook.com/pg/ujop.uk/photos/?tab=album&album_id=2395042947223621

     

     

     

 

Registrace na některé letní školy ještě běží!

02.07.2019 / Kurzy

Neváhejte, léto je tu a s ním i naše letní školy v Praze a v Poděbradech.

Některé letní školy již začaly, ale máme pro vás JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST... zbývá posledních pár dní k uzavření přihlášek do kurzů uvedených níže. Tak neváhejte a nenechte si ujít možnost najít skvělé kamarády a ještě se naučit nový jazyk zábavnou formou :-) !

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

 

 

Rozloučení se studenty

11.06.2019 / Kurzy

Vážení a milí studenti, rodiče, přátelé!

Rok se s rokem sešel a opět se loučíme s dalšími skvělými studenty. Velmi si vážíme vaší důvěry, že jste se obrátili na nás, abychom vás či vaši dceru/syna rok připravovali z češtiny a odborných předmětů a usnadnili vám/vaší dceři synovi tak vstup na vysokou školu v České republice.

Pevně věříme, že se vám přijímací zkoušky podaří úspěšné složit a přejeme vám hodně štěstí a pevné nervy do vašeho budoucího studia!

Za celým tým ÚJOP UK přejeme krásné léto!


Mariánské Lázně


Liberec


Praha-Hostivař


Praha-Krystal


Poděbrady

 

Praha-Albertov

 

 

Čeština na úrovni C1? Jde to :-)

30.05.2019 / Kurzy

Většina našich studentů si klade za cíl naučit se česky na úrovni B2 (požaduje většina vysokých škol). Nicméně máme i studenty, kteří se na B2 nezastaví a splní C1 "jako nic" :-) a my jsme na ně náležitě hrdí!

Přinášíme povídku studenta Sergei Starenko ze střediska Praha-Albertov.

Příjemné čtení :-)

Povídka: Džentlmeni štěstí

Česká televize o nás natáčela reportáž

30.05.2019 / Kurzy

Česká televize na našem středisku Praha-Albertov natáčela reportáž o výuce češtiny pro cizince.

Video doporučujeme zhlédnout zde.

Na oplátku nás pozvala na natáčení pořadu Fokus Václava Moravce do Liberce. Na fotografie z natáčení pořadu se můžete podívat na našem FB.

Na celý pořad Fokus Václava Moravce se můžete podívat tady.

 

NEZAPOMEŇTE - na některé kurzy deadline již 30.dubna!

08.04.2019 / Kurzy

Vážení studenti, rodiče, přátelé!

Přihlášky na některé naše kurzy pro cizince začínající v září 2019 můžeme přijímat již jen do konce dubna, tak se nezapomeňte přihlásit, případně informovat své kamarády, známé, rodinné příslušníky, kteří se na kurzy plánují přihlásit a ještě tak neučinili :-)!

Seznam kurzů, na které přijímáme přihlášky pouze do 30.4.2019 (studenti, kteří nepotřebují vízum, se mohou hlásit do srpna 2019).

Své dotazy pište na marketing@ujop.cuni.cz

Těšíme se na vás na našich kurzech!

 

 

Letní kurzy 2019 - léto se blíží!

05.03.2019 / Kurzy

Milí studenti, rodiče, mladí, staří...všichni, kdo si chcete užít krásné léto :-)

Připravili jsme pro vás opět bohatou nabídku letních kurzů češtiny, vybere si jistě každý! 

Hlaste se včas, místa rychle mizí.

Přehled kurzů naleznete zde:

V případě dotazů pište na: marketing@ujop.cuni.cz

Letní kurzy češtiny pro cizince 2018

20.02.2018 / Kurzy

Letní kurzy češtiny jsou určené pro širokou veřejnost.

Vyberte si z naší nabídky letních kurzů češtiny pro cizince:

Letní kurzy češtiny pro cizince v Praze

Letní kurzy češtiny pro cizince mimo Prahu

Zápis na večerní kurzy cizích jazyků v letním semestru

31.01.2018 / Kurzy

Přijďte se k nám učit cizí jazyky. Zdokonalte své komunikační schopnosti, prohloubte znalosti gramatiky a rozšiřte slovní zásobu.

Výuka probíhá 1x týdně, 2 vyučovací hodiny ve večerních hodinách po dobu 12 týdnů.

Vyučované jazyky:

Přihlásit se můžete do 16. února 2018.

 

 

Dopolední kurzy češtiny začínají již 6. února 2018. Neváhejte a přihlaste se!

10.01.2018 / Kurzy

Žijete v České republice? Neobejdete se bez znalosti českého jazyka v práci a Vaše časové možnosti jsou omezené?

Přihlaste se na neintenzivní dopolední kurzy češtiny.

 • jednou týdně od 9:00 do 12:20 (4 lekce)
 • úroveň A1 - B2
 • 60 lekcí celkem

Začínáme již 6. února 2018. 

Zjistěte více a přihlaste se online >>>

Podzim s cizími jazyky

12.06.2017 / Kurzy

Léto je sice ještě před námi, ale my už pro vás připravujeme podzimní výuku cizích jazyků!

Nezapomeňte se po návratu z dovolené přihlásit!

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

10.04.2017 / Kurzy

Těší nás veliký zájem o přípravný kurz ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství, a proto jsme pro Vás připravili další termín kurzu.

Přihlate se na nový termín v červnu 2017 v Praze!

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

Připavujete se na zkoušky z češtiny v okolí Liberce?

16.03.2017 / Kurzy

Naše pracoviště v Liberci nabízí všem zájemcům z řad studentů vysokých škol skvělé kurzy češtiny! Jsou určeny těm, kteří se chtějí připravit na certifikovanou zkoušku.

Více o této nabídce na stránce Kurz českého jazyka – B2.

Připravte se na léto 2017 v našich kurzech cizích jazyků

27.02.2017 / Kurzy

Máte naplánované prázdniny, výlet do ciziny nebo dovolenou a potřebujete se zdokonalit v cizím jazyce?

Právě pro vás máme širokou nabídku kurzů cizích jazyků od února do května. A to i pro začátečníky.

Volná místa rychle ubývají, přihlaste se ještě dnes!

Přípravné kurzy k CCE

15.02.2017 / Kurzy

Přihlaste se na nové termíny přípravných kurzů k Certifikované zkoušce z češtiny!

Více informací na Albertov – Přípravný kurz k CCE.

Škola hrou na Albertově!

24.03.2014 / Kurzy

ŠKOLA HROU ve středisku Praha-Albertov!

Studenti střediska Praha-Albertov se učí češtinu velmi originálně. Každou středu pořádá středisko kulturní odpoledne se zajímavým programem. Začátkem března se konala kulturní středa ve znamení K.H. Máchy a české literatury. Příští středu budou mít studenti možnost shlédnout český film Kuky se vrací (kino MAT).

Já jsem měla tu možnost zúčastnit se „kulturní středy" minulý týden (19.3.). Nejprve se studenti sešli v aule střediska na Albertově a poté vyrazili na poznávací procházku centrem Prahy.

V aule studentům velmi příjemná paní učitelka rozdala texty o Staroměstském orloji (samozřejmě v češtině) a všichni se snažili článku porozumět. Článek se poté četl i překládal nahlas. Nemyslete si však, že se jednalo o pouhé čtení s porozuměním, nikoliv, žádná nudná hodina. Mladá paní učitelka vysvětlovala problematické výrazy a doplňovala je různými dalšími příklady z běžného života. Každé vysvětlení bylo doplněno téměř hereckým výkonem, takže se studenti nejen učili nová slovíčka, ale velmi se u toho i pobaviliJ. Tímto bych chtěla paní učitelce velmi za studenty poděkovat!

U Prašné věže se studenti češtiny rozdělili do skupinek, ve kterých je provázeli studenti Střední školy cestovního ruchu v angličtině, ruštině a španělštině. Studenti z ruské skupinky (studenti z Ruska a Ukrajiny) velmi pomáhali českým studentům 1.-3. ročníku, kteří se odhodlaně prali s ruštinou. Bylo hezké sledovat, jak si navzájem studenti pomáhají překonávat jazykovou bariéru. Byla jsem sama svědkem toho, kdy si jedna studentka vyměnila e-mail se studenty ze střední školy s tím, že by se mohli scházet a navzájem se doučovat cizí jazyk.

Pokud budu mít jen trochu času, určitě se MOC ráda zúčastním další „kulturní středy" ve středisku Praha-Albertov, protože jsme si spolu se studenty užili spoustu zábavy a navíc jsem viděla, jak skvěle probíhá na středisku výuka.

PŘIJĎTE SE K NÁM TAKY UČIT ČESKY -  ŠKOLA HROU je tu i pro VÁS!

Fotografie z tohoto odpoledne naleznete na Facebooku.

Nepropásněte zápis na kurzy angličtiny v Poděbradech!

15.10.2013 / Kurzy

Znalost anglického jazyka je v dnešní době nutností!

Nepropásněte přihlášení na kurzy angličtiny v Poděbradech.

KURZY ZAČÍNAJÍ JIŽ 4.11.2013

Více informací zde!

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X