Zkoušky

Zkoušky

Zkouška z češtiny pro uchazeče o studium na 1.LF UK v Praze

Zkoušku je možné vykonat na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Zvolený termín Vám bude elektronicky potvrzen.

 

Rámcový obsah zkoušky

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY ( Čtení, Poslech, Gramaticko-lexikální test a Psaní. Celková doba písemné zkoušky je asi 140 minut.)
ČTENÍ
Úloha 1: Dlouhý text 280–300 slov, výběr odpovědi ze 4 variant.
Úloha 2: Středně dlouhý text 180–200 slov, otázky na fakta z textu s jednoznačnou odpovědí.
Úloha 3: Přiřazování titulků k textu.
POSLECH
Úloha 1: Dlouhý dialog 290–320 slov, výběr odpovědi ze 4 variant.
Úloha 2: Středně dlouhý monolog/dialog 180–200 slov, otázky na fakta z textu s jednoznačnou odpovědí.
GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST
Úloha 1: Výběr ze čtyř alternativ.
Úloha 2: Krátký text (cca 8–10 řádků), doplňování chybějících slov.
Úloha 3: Doplňování správného tvaru slova.
Úloha 4: Větné transformace.
PSANÍ
Úloha 1: Produkovaný text, min. 120 slov. Otevřená úloha s výběrem ze dvou témat.
Úloha 2: Kratší text, cca 50 – 100 slov, téma motivační dopis nebo žádost.
ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY – délka max. 15 minut
Úloha 1: Rozhovor o osobě studenta.
Úloha 2: Připravená prezentace s tématem např. z biologie, chemie, ekologie. Je možné použít obrázek, graf, model, nelze použít počítačovou prezentaci. Hodnotí se pouze úroveň ústního projevu a reakce na doplňující otázky od examinátora. Délka prezentace max. 10 minut.

Úroveň jazykové zkoušky odpovídá požadavkům B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

1. LF UK v Praze

Místo konání

1. LF UK v Praze (Kateřinská 32)

Termín zkoušky

27. 6. 2017

písemná část: 8,30 hod.

ústní část:  odpoledne podle rozpisu stanoveného při písemné části

Cena

1500 ,- Kč (platba hotově před začátkem písemné části zkoušky)

Místo konání

1. LF UK v Praze (Kateřinská 32)

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X