Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikované zkoušky z ruštiny

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) pořádá mezinárodně uznávanou zkoušku z ruštiny TORFL-ТРКИ (The Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному) na šesti úrovních obtížnosti podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ve spolupráci s Petrohradskou státní univerzitou.

Zkoušky mají mezinárodní platnost, pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní), posuzují schopnost kandidátů používat ruský jazyk v autentických životních situacích a jsou uznávány většinou světových univerzit i zaměstnavatelů.

Zkouška je určena všem zájemcům starším 16 let, kteří potřebují doložit stupeň svých znalostí ruského jazyka.

Zkouškou TORFL-ТРКИ na úrovni B1 nebo vyšší lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81, odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ke zkoušce je třeba se přihlásit nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky.

Zájemce dostane přesné informace o přijetí ke zkoušce a jejím konání od studijní referentky nejméně 10 dní před termínem zkoušky.

Poté, co bude zájemci oznámeno, že je na zkoušku přijat, je nutné uhradit poplatek za zkoušku, nejpozději 5 dní po obdržení potvrzení o přijetí ke zkoušce.

Potvrzení o platbě přinese zájemce s sebou na zkoušku.

Informace o průběhu zkoušky

Zkouška se skládá z pěti subtestů, které se provádějí ve dvou dnech za sebou:

1. den

  • gramaticko-lexikální test, rozsah 50–90 minut (podle úrovně A1–C2)
  • čtení s porozuměním, rozsah 45–90 minut (podle úrovně A1–C2)
  • psaní, rozsah 50–80 minut (podle úrovně A1–C2)

 

2. den

  • poslech s porozuměním, rozsah 25–45 minut (podle úrovně A1–C2)
  • mluvení, rozsah 45–60 minut (podle úrovně A1–C2)

Zájemce o zkoušku v přihlášce uvede, na které znalostní úrovni bude zkoušku skládat.

Podrobné informace v ruštině

Podrobné informace v angličtině

Chcete se na zkoušku lépe připravit? Přihlaste se na náš přípravný kurz! Můžete se též přihlásit na zkoušku nanečisto.

Certifikovaná zkouška

Ukázka certifikátu zde: 1. strana, 2. strana 

Zkouška se bude konat v případě, že se přihlásí alespoň čtyři zájemci.

Termín zkoušky Pondělí 19.10.2020 + Úterý 20.10.2020
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Přihlásit se můžete do 05.10.2020

Pondělí 30.11.2020 + Úterý 01.12.2020
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Přihlásit se můžete do 16.11.2020
Cena

Úroveň A1 – 2 700 Kč
Úroveň A2 – 2 950 Kč
Úroveň B1 – 3 400 Kč
Úroveň B2 – 3 900 Kč
Úroveň C1 – 4 400 Kč
Úroveň C2 – 4 600 Kč

Variabilní symbol pro platbu: 15210

Číslo účtu a další informace k platbě naleznete zde.

Místo konání

Středisko Praha-Krystal, José Martího 2, 160 00 Praha 6

Stanice metra A: Nádraží Veleslavín

Kontakt

Email: hostivar@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Zkouška nanečisto

Jako forma přípravy na certifikovanou zkoušku.

Termín zkoušky
  • 24.2.2020
  • 24.4.2020
  • nebo po dohodě se zájemci o zkoušku
Cena

800 Kč

Místo konání

Středisko Praha-Krystal
José Martího 2, 160 00 Praha 6, metro A, Nádraží Veleslavín
(mapa)

Kontakt

hostivar@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X