Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Konference

Konference

pro studenty

Jazykové úrovně

(podle Evropského referenčního rámce)

Při úspěšném zvládnutí kurzu na úrovni A1

• se naučíte mluvit o sobě a své rodině
• budete rozumět nápisům na ulici a ve městě
• budete rozumět jednoduchým inzerátům na internetu
• napíšete jednoduchý text

Při úspěšném zvládnutí kurzu na úrovni A2

• se naučíte mluvit o sobě, své rodině a o tom co vás zajímá
• budete umět komunikovat v obchodě nebo v restauraci
• budete umět napsat sms nebo e-mail kamarádovi
• se naučíte přítomný, minulý a budoucí čas

Při úspěšném zvládnutí kurzu na úrovni B1

• budete umět mluvit o sobě a o tom, co vás zajímá
• budete rozumět běžným komunikačním situacím
• napíšete jednoduchý text na téma, které vás zajímá

Při úspěšném zvládnutí kurzu na úrovni B2

• dokážete vést plynulý rozhovor na běžné téma s rodilými mluvčími
• budete rozumět složitějším textům a budete umět o nich diskutovat
• budete umět napsat text na různá témata

Při úspěšném zvládnutí kurzu na úrovni C1

• budete plynule a bez větších problémů komunikovat ústně i písemně
• budete rozumět složitějším, příp. odborným a uměleckým textům
• budete umět napsat text na konkrétní i abstraktní téma
• budete umět diskutovat a argumentovat

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X