Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Střediska a součásti

Střediska a součásti

Chcete studovat v Praze nebo v menším městě...máme nabídku pro každého!

Studentská konference zahraničních studentů češtiny - 2. ročník

 

Pořadatel Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov
ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze
Termín 27.–28. 4. 2017
Místo ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Bohemistická pracoviště v ČR i zahraničí
Program 27. 4. 2017
 • 8:00 – 9:00 Prezence
 • 9:00 Zahájení konference
 • 9:00 – 17:00 Soutěž Prezentace tematických a odborných prací v PPP
 • 19:00 Setkání s českými studenty

28. 4. 2017

 • 9:00 – 13:30 Přednášky a workshopy v Evropském domě v Praze
 • 13:30 – 13:50 Vyhlášení výsledků Soutěže prezentací a Překladatelské soutěže
 • 13:50 – 14:00 Ukončení konference

I. Soutěžní sekce

A. Prezentace tematických a odborných prací v PPP

Místo konání: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2

Termíny:

 • 28. 3. 2017 Uzávěrka přihlášek
 • 20. 4. 2017 Uzávěrka zaslání soutěžních prezentací
 • 27. 4. 2017 Soutěžní den
 • 28. 4. 2017 Vyhlášení výsledků

Podmínky:

 • Prezentace v aplikaci MS PowerPoint
 • Prezentace v češtině
 • Prezentace bez opory psaného textu
 • Maximální délka 10 minut

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost
 • Jazyková úroveň
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace
 • Úroveň zpracování v aplikaci MS PowerPoint
 • Vyváženost obsahu, formy a technologie

Soutěžní kategorie:

 • Zájmové téma (vše, co mě zajímá, např. Moje země, Město, které mám rád, Můj oblíbený spisovatel,...)
 • Odborné téma (poznatky z různých vědních oborů, např. Kuželosečky, Architektura v meziválečném Československu, Buněčné procesy, ...)
 • Evropské téma (vše, se týká Evropské unie, např. Integrace, Mnohojazyčnost, Možnosti pro studenty pracovat nebo studovat v EU, Budoucnost Evropy, Současné problémy EU,...)

Upozornění:

 • Každá katedra/škola/studijní středisko může do soutěže prezentací delegovat maximálně tři účastníky.

 

B. Překladatelská soutěž

První kolo proběhne na přihlášených bohemistických pracovištích. Místní organizátoři vyberou 3 nejlepší překlady, které zašlou organizátorům Studentské konference. Odborná porota vybere z každé trojice nejlepší překlad a jeho autora pozve na oba konferenční dny do Prahy, kde bude vyhlášen nejlepší překladatel.

Místo: Bohemistická pracoviště

Termíny:

 • 23. 2. 2017 Uzávěrka přihlášek bohemistických pracovišť
 • 2. 3. 2017 Odeslání textu pro překlad na přihlášená bohemistická pracoviště
 • 6.–10. 3. 2017 Překlady textů (konkrétní termín zvolí organizátoři přihlášených pracovišť)
 • 17. 3. 2017 Uzávěrka odeslání tří nejlepších překladů organizátoru soutěže
 • 1. 4. 2017 Vyhlášení postupujících do finálového kola a jejich pozvání na konferenci
 • 28. 4. 2017 Vyhlášení výsledků

Podmínky:

 • Překlad z rodného jazyka do češtiny
 • Překlad literárního, publicistického nebo autorského textu
 • Rozsah – 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
 • Časová dotace 3 hodiny
 • Možnost použití tištěných slovníků (jak jednojazyčných, tak dvojjazyčných)
 • Zákaz používání elektronických pomůcek

Hodnocené položky:

 • Přesnost překladu
 • Úroveň písemného projevu (gramatická a pravopisná správnost, vhodný výběr výrazů)
 • Plynulost textu
 • Nápaditost překladatelských řešení

 

II. Odborná sekce

Místo konání: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1, Konferenční místnost

Termín konání: 28. 4. 2017

Program:

 • Workshop: Na co dávat při překládání textů pozor
 • Prezentace: Jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění
 • Workshop: Jak mluvit na veřejnosti

 

III. Doplňkový program: Setkání s českými studenty

Tato akce vám nabízí možnost v příjemném prostředí neformálně poznat ostatní účastníky konference a seznámit se s českými vysokoškolskými studenty.

Termín konání: 27. 4. 2017 v 19:30

Ceny v jednotlivých soutěžích a kategoriích:
Všichni soutěžící obdrží dárkový balíček, pro nejlepší práce v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny a vítězové získají navíc Voucher na složení CCE (Mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka) zdarma.

Občerstvení pro účastníky je zajištěno na oba konferenční dny, oběd na čtvrtek 27. 4. 2017.
Organizátor nezajišťuje stravování po skončení denního programu.
Organizátor nehradí dopravu ani ubytování.

Ubytování je možné zajistit.
Cena: dvoulůžkový pokoj: 400 Kč/noc; jednolůžkový pokoj: 300 Kč/noc

Účastnický poplatek: 500 Kč

Přihláška bohemistického pracoviště do soutěžní sekce B: Překladatelská soutěž
Přihláška studenta na Studentskou konferenci zahraničních studentů češtiny
Přihláška doprovodu studenta na Studentskou konferenci zahraničních studentů češtiny
Přihláška hosta na Studentskou konferenci zahraničních studentů češtiny

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
studijní středisko Praha-Albertov
Albertov 7/3a
128 00 Praha 2
Tel.: +420 224 921 015
E-mail: konference.studentu@ujop.cuni.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Halladová

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X