Střediska a součásti

Střediska a součásti

VTC - Výzkum

Vytváření testových variant

Na každý zkušební termín připravujeme jedinečnou testovou variantu. Testové varianty sestavujeme z úloh, které prošly pretestací a splnily předem stanovené parametry kvality z hlediska obsahu i psychometrických vlastností. Každá z úloh prochází expertním posouzením a odhadem tzv. dílčí hranice úspěšnosti.

Z těchto úloh poté sestavujeme testové varianty tak, aby se „hrubá" hranice odhadované obtížnosti co nejvíce blížila stanovené hranici úspěšnosti každého subtestu, tedy 60 %. V případě, že se takto sestavený subtest, respektive jeho mezní hranice úspěšnosti, liší od stanovených 60 % o jeden bod a více, je výsledný skór všech testovaných kandidátů podroben tzv. lineární transformaci, tedy převedení na modelovou (referenční) škálu.

Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60 % úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti.

nahoru

Prezentace a vystoupení na konferencích

Pracovnící Výzkumného a testovacího centra pravidelně vystupují se svými prezentacemi na konfereních a seminářích.

2015

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč? (prezentace v PPT)

Konference Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II – Testování a měření jazykových kompetencí pořádaná Katedrou aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci dne 16.10.2015.

2015

Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D.: A je ta zkouška spravedlivá? Aneb férovost v jazykovém testování (video)

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Monitoring kvality certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (video)

Přednášky z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku" pořádané 9.–10.9. 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení.

 2015

PhDr. Pavel Pečený: Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) - praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky (text příspěvku ve sborníku, s. 21-24 +
prezentace PPT)

VII. Mezinárodní konference českých škole bez hranic a spolupracujích institucí (3. – 7. 8. 2015)

 

 

 

 

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X