Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

VTC - Výzkum

Vytváření testových variant

Na každý zkušební termín připravujeme jedinečnou testovou variantu. Testové varianty sestavujeme z úloh, které prošly pretestací a splnily předem stanovené parametry kvality z hlediska obsahu i psychometrických vlastností. Každá z úloh prochází expertním posouzením a odhadem tzv. dílčí hranice úspěšnosti.

Z těchto úloh poté sestavujeme testové varianty tak, aby se „hrubá" hranice odhadované obtížnosti co nejvíce blížila stanovené hranici úspěšnosti každého subtestu, tedy 60 %. V případě, že se takto sestavený subtest, respektive jeho mezní hranice úspěšnosti, liší od stanovených 60 % o jeden bod a více, je výsledný skór všech testovaných kandidátů podroben tzv. lineární transformaci, tedy převedení na modelovou (referenční) škálu.

Více informací o tomto procesu najdete zde.

nahoru

Prezentace a vystoupení na konferencích

Pracovnící Výzkumného a testovacího centra pravidelně vystupují se svými prezentacemi na konfereních a seminářích.

2015

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč? (prezentace v PPT)

Konference Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II – Testování a měření jazykových kompetencí pořádaná Katedrou aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci dne 16.10.2015.

2015

Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D.: A je ta zkouška spravedlivá? Aneb férovost v jazykovém testování (video)

Mgr. Martina Hulešová, M.A.: Monitoring kvality certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (video)

Přednášky z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku" pořádané 9.–10.9. 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení.

 2015

PhDr. Pavel Pečený: Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) - praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky (text příspěvku ve sborníku, s. 21-24 +
prezentace PPT)

VII. Mezinárodní konference českých škole bez hranic a spolupracujích institucí (3. – 7. 8. 2015)

 

 

 

 

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X