Střediska a součásti

Střediska a součásti

VTC - O nás

Kdo jsme

Výzkumné a testovací centrum (VTC) je specializované pracoviště, které existuje od roku 2006 a zabývá se:

1) testováním češtiny pro cizince

2) vědeckou činností v oblasti lingvistiky a lingvodidaktiky

3) školením pedagogických pracovníků

4) reprezentační a další činností

nahoru

Testování češtiny pro cizince

Testování češtiny pro cizince se věnujeme v těchto oblastech:

  • tvorba, pilotáž, organizace (administrace a vydávání osvědčení) a evaluace standardizovaných zkoušek z češtiny pro cizince (včetně zkoušek pro mládež)
  • metodická koordinace, monitorování a evaluace semestrálních a závěrečných zkoušek z češtiny na střediscích ÚJOP UK
  • metodická koordinace, monitorování a evaluace dalších standardizovaných zkoušek z cizích jazyků poskytovaných v rámci ÚJOP UK
nahoru

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost VTC se orientuje především na:

  • analýzu a implementaci metodických postupů v oblasti jazykového testování a ve vývoji standardizovaných zkoušek
  • zapojení do projektů zaměřených na testování cizích jazyků (včetně češtiny jako cizího jazyka)
nahoru

Školení pedagogických pracovníků

Školení pedagogických pracovníků zajišťujeme v tomto rozsahu:

  • vzdělávání pracovníků zabývajících se testováním ČJC
  • realizace odborných školení, kurzů, workshopů a seminářů se zaměřením na testování ČJC
  • poradenské služby, audity
nahoru

Reprezentační a další činnosti

V oblasti reprezentace a propagace se VTC stará o:

  • zajištění úkolů spojených s propagací a prezentací standardizovaných zkoušek a učebních materiálů z produkce ústavu
  • zastoupení UK v mezinárodních organizacích (ALTE apod.)
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X