Střediska a součásti

Střediska a součásti

Poděbrady - Ubytování

Studenti s vízovou povinností, kteří žádají o vystavení potvrzení o ubytování, zaplatí zálohu 600 EUR. Zaplacením této zálohy garantujeme studentovi ubytování do jejího vyčerpání. Typ pokoje můžeme garantovat až po obdržení informace, že studentovi bylo uděleno vízum, a po závazné rezervaci přes studijní oddělení (studref3@ujop.cuni.cz). V případě, že bude kapacita již naplněna, ubytování bude poskytnuto v pokojích bez příslušenství.

Dlouhodobé ubytování (roční, semestrální kurzy)

Ubytovaný, který si rezervuje dlouhodobé ubytování (delší než 89 nocí), je povinen předem uhradit stanovenou jednorázovou platbu dle zvoleného způsobu platby (viz tabulka níže).
Ubytovaný je povinen zaplatit nevratný rezervační poplatek 150 EUR. Po vyčerpání jednorázové platby platí ubytovaný dále dle zvoleného druhu pokoje a typu platby. Úhrada platby za ubytování musí být provedena předem, a to nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce, za něž je poskytováno ubytování.

Dojde-li k dřívějšímu ukončení ubytování, ubytovaný bere tímto na vědomí, že nemá nárok na vrácení již realizovaných úhrad za ubytování.
Smluvní pokuta za prodlení s platbou za ubytování činí 500 Kč za každý započatý měsíc, kdy je ubytovaný v prodlení s platbou za ubytování.

Kolej I

Převážně dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na patře.

Kolej II – Hotelový dům

Převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Jednolůžkové pokoje mohou být poskytnuty v průběhu semestru, na žádost a na základě dostupnosti. Dodatečné poplatky se budou vztahovat na zvláštní vybavení pokojů.

UPOZORNĚNÍ: Ubytování na kolejích pro rodiče v období 20. 8. – 31. 10. neposkytujeme. Pokud máte zájem o ubytování v Poděbradech, můžete si jej rezervovat na: www.booking.com.

Kontakt

Pavel Konupka (hospodář)
pavel.konupka@ujop.cuni.cz
tel.: +420 325 614 457

Ubytovací zařízení SJOP Poděbrady (Kolej I a II)
tel.: +420 325 614 941–2 (ústředna)

Lenka Pospíšilová (vedoucí kolejí)
kolej.podebrady@ujop.cuni.cz
tel.: +420 325 613 790

Ke stažení

 

ubytování poděbrady  ubytování poděbrady

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X