Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Střediska a součásti

Střediska a součásti

CTV - O nás

O nás

Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce bylo zřízeno v roce 2004 za účelem koordinace tvorby kurzů distančního vzdělávání na ÚJOP UK. Sídlo centra je umístěno na zámku v Poděbradech.

Nejprve byla zahájena tvorba kurzů anglického jazyka. Prvním z nich byl kurz na znalostní úrovni intermediate, tj. středně pokročilí. Následoval kurz na navazující znalostní úrovni, tzn. upper-intermediate (více pokročilí), kurz First Certificate in English (přípravný kurz ke složení základní státní zkoušky, mezinárodně uznávaného certifikátu FCE, nebo zkoušky B2 dle SERR) a poté kurzy pre-intermediate (mírně pokročilí) a elementary (začátečníci).

Tvorba kurzů českého jazyka pro cizince byla započata vytvořením Úvodního kurzu, který byl s úspěchem provozován v letech 2006–2010. Tento kurz byl v roce 2010 nahrazen kurzem na znalostní úrovni A1 dle SERR. Nabídka se postupně rozšířila o kurzy na znalostní úrovni A2 a B1 dle SERR. V současné době je v tvorbě přípravný kurz k Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) na znalostní úrovni B1 dle SERR.

V rámci projektu Evropské unie programu Leonardo da Vinci nazvaného @languages jsme se podíleli na vývoji kurzu Business English for SME (střední a malé podniky).

CTV je také kontaktním místem projektu Euromobil Evropské unie programu Socrates – Lingua 2. V jeho rámci byl vytvořen multimediální jazykový a vzdělávací program v 9 evropských jazycích; autorem české varianty je ÚJOP UK. Tento projekt byl oceněn stříbrnou Evropskou cenou pro nejlepší projekty Programu celoživotního učení v sekci jazyků jako jeden z výjimečných evropských projektů a činností, které budou sloužit jako vynikající motivující příklad široké veřejnosti.

Web projektu.

CTV je členem České asociace univerzitního distančního vzdělávání (ČADUV) a Mezinárodní e-learningové asociace (IELA).

nahoru

Forma studia online kurzů

Všechny online kurzy v Centru informačních a komunikačních technologií ve výuce jsou v elektronické formě přístupné přes Internet (tzv. online kurzy) s asistencí lektora (e-learning).

Studijní materiály pro online kurzy jsou v elektronické podobě implementovány v tzv. LMS (Learning management system). Toto výukové prostředí zabezpečuje administraci kurzů,  zprostředkovává asynchronní komunikaci s lektorem a zaznamenává studentovu práci. Je přístupné přes webový prohlížeč po zadání přihlašovacích údajů, které studující obdrží na začátku semestru.

Lektor studenta během studia vede, pomáhá mu a kontroluje jeho studium. Dále mají studenti  možnost komunikovat s ostatními kolegy prostřednictvím LMS a v neposlední řadě se mohou zúčastnit konverzačních soustředění, kde si mohou zdokonalit své komunikační schopnosti.

Tato forma studia poskytuje oproti formě prezenční časovou flexibilitu a nezávislost, stejně jako maximální individuální přizpůsobení studijního plánu vlastním potřebám.

Na závěr každého semestru má studující možnost složit závěrečnou zkoušku. Pokud chce získat osvědčení, je zkouška povinná.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X