Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Služby

Služby

Transfery

ÚJOP UK zajišťuje pro klienty transfery z letiště či jiného nástupního místa do studijních středisek a zpět.

Ceny za jednotlivé trasnfery jsou paušální, hrazené přímo ÚJOP UK. Cena transferu zahrnuje vyzvednutí klienta v letištním terminálu či jiném určeném místě řidičem a dopravu do zvoleného studijního střediska. Klientům je garantována  cena bez nutnosti hradit dopravné přímo řidičům a to bez ohledu na případnou čekací dobu. Řidiči kontrolují časy příletů a tím minimalizují problémy pro případy zpožděných letů apod. Nabízíme tak našim klientů možnost se bezpečně a pohodlně dostat na místo určení.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X